Kom på visning på Stjärnan förskola

Vi har märkt en stor förändring de senaste åren på när barn vill börja på förskolan. Från att egentligen bara ha varit intag i augusti så har vi nu nästan lika många barn som vill börja i januari.

Detta är naturligtvis otroligt roligt men innebär att vi varje termin behöver se över vår organisation vilket då kan innebära att vi behöver justera organisationen något.

Till i augusti så är det mer vanligt att det blir förändringar eftersom några barn slutar på förskolan och börjar skolan. De äldre barnen i de yngre grupperna går vidare till grupper med äldre barn.

Vi bjuder in er föräldrar, som står i kö, till ett ”Öppet hus” då ni är välkomna till förskolan för att träffa rektor, pedagogisk utvecklingsledare och pedagog. Dessa möten brukar vara i sept/okt för de barn som vill börja under våren. För de barn som vill börja på hösten så har vi träff i mars/april

Vi berättar för er om vår verksamhet och hur introduktionen går till. Ni får naturligtvis även se våra lokaler och gården med sina lärmiljöer.

Kontakta oss gärna för mer information!