Fritids på Långvinkelns skola

På Långvinkelns skola samverkar fritids och skola under skoldagen, därefter erbjuder fritidshemmet en pedagogisk verksamhet där elevinflytande är i fokus.

Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i utformningen av fritidsverksamheten, både genom aktiva diskussioner på våra fritidsråd men också genom öppna och spontana samtal i vardagen. På vårt fritidshem kombinerar vi barnens önskemål med riktlinjer från våra styrdokument och skapar en verksamhet som fylls av glädje, nyfikenhet, värme, trygghet och vänskap. Vi tror att detta är de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling hos våra elever.

Vi är det lilla, mysiga fritidshemmet med lyxen att ha egna, fristående lokaler.

På Långvinkeln vill vi att varje elev skall känna sig sedd och hörd och förstå att de är en viktig, unik pusselbit i ett större sammanhang.


Om fritidsverksamhet 

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.