Fritids på Långvinkelns skola

På Långvinkelns skola samverkar fritids och skola under skoldagen, därefter erbjuder fritidshemmet en pedagogisk verksamhet där elevinflytande är i fokus.

Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i utformningen av fritidsverksamheten, både genom aktiva diskussioner på våra fritidsråd men också genom öppna och spontana samtal i vardagen. På vårt fritidshem kombinerar vi barnens önskemål med riktlinjer från våra styrdokument och skapar en verksamhet som fylls av glädje, nyfikenhet, värme, trygghet och vänskap. Vi tror att detta är de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling hos våra elever.

Vi är det lilla, mysiga fritidshemmet med lyxen att ha egna, fristående lokaler.

På Långvinkeln vill vi att varje elev skall känna sig sedd och hörd och förstå att de är en viktig, unik pusselbit i ett större sammanhang.