Öppettider Tussi förskola

Förskolan öppnar kl. 6.15 och stänger kl. 17.30. Under året stänger vi förskolan 4-5 dagar för s.k. planeringsdagar. Viktiga dagar för att möjliggöra planering, utvärdering samt utbildning för vår personal.

På sommaren har vi stängt 2 veckor i slutet av jul/början av augusti. Om någon familj har omsorgsbehov dessa veckor sker samverkan med andra Dibber förskolor.


Vill du veta mer? Skolverket har mycket matnyttig information om öppettider för förskolor. Exempelvis om vem som bestämmer vilka dagar och tider barnet ska vara på förskolan om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig. De har även kopplat alla sina svar till källor i skollagen. I korthet står det att det är hemkommunen som organiserar förskoleverksamheten och som avgör vilka tider barnen får vara i förskolan. Det kan även beslutas att barn ska få vara mer i förskolan än de tider de har rätt till enligt skollagen. Viktigt att komma ihåg är att det är upp till huvuman att besluta hur dessa timmar ska fördelas, utifrån vad som är bäst för barnet. Huvudmannen i en kommunal förskola är kommunen och i en fristående skola så beslutas det av en styrelse eller liknande. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.