Välkommen!

Lill-Myran har en stor tillhörande gård som är tillgänglig för både Lill-Myrans och Rödmyrans barn. Lokalerna ligger med många fina parker och naturområden i närheten. Förskolan Lill-Myran består av två lokaler Lill-Myran som har två avdelningar för de yngre barnen och Rödmyran som ligger i närheten har tre avdelningar för de äldre barnen.

Presentation

Välkommen in till Dibber Lill-Myran förskola. Här får du en genomgång och presentation av förskolan av rektor Marie (som är rektor både på Lill-Myran och Rödmyran), och så får ni se hur det ser ut hos oss.

Välkommen in!

Välkomna in och se er omkring i förskolans underbara värld!

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.