Om Edsviken förskola

Välkomna till oss!

Förskolan Edsviken i Sollentuna, ligger i ljusa lokaler mellan skog, äng och sjö. Med naturen inpå knuten är det självklart att ta vara på den i verksamheten. Skogen och naturen är utvecklande lek- och lärmiljöer för ett lustfyllt lärande. Där kan vi utveckla och lära inom både språk, matematik, teknik och vår värdegrund.

På Edsviken har vi fem avdelningar, två med barn 1-2 år gamla , två med barn 3-4 år och 1 för våra 5 åringar. På varje avdelning finns en förskollärare med avdelningsansvar. Hur många övriga pedagoger och barn det är i de olika grupperna kan variera från år till år beroende på hur gamla våra barn är och hur många barn vi har i de olika arbetslagen . Vid olika aktiviteter under dagen delar vi barnen i mindre grupper.

Vi lär oss både ute och inne och hela dagarna

På Edsviken lär vi oss och bedriver vi undervisning hela dagarna. I lek, aktivitet och i rutinsituationer som av och påklädning i hallen och vid matbordet vid lunchen tar vi tillvara tillfällen till samtal, utforskande och upptäckande. Barnens egna tankar, frågor, intressen och behov är utgångspunkten när vi lär oss tillsammans. Med vårt Naturkoncept har vi ett särskilt fokus på Naturen och de möjligheter vi har att lära oss och ha roligt tillsammans både ute i naturen men också när vi tar naturen med oss in i våra pedagogiska miljöer inomhus och vårt skapande arbete.

Lustfyllt lärande

Det vara roligt att lära sig. Till vår hjälp i vårt arbetet har vi våra lärvänner, Hjärtrud, Lek-Levi, Alfa-Beta, Räkne-Reza. Ute-Ugo. Kreativa och Rör-Else. De representerar alla olika delar av vår läroplan. I våra pedagogiska miljöer finns material som inspirerar till lek och utforskande och som ger möjlighet till lärande och ökade kunskaper.

Aktuellt

Nallens dag