Om Edsviken förskola

Välkomna till oss!

Förskolan Edsviken i Sollentuna, ligger i ljusa lokaler mellan skog, äng och sjö. Med naturen inpå knuten är det självklart att ta vara på den i verksamheten. Skogen är en utvecklande lek- och lärmiljö och bidrar till lustfyllt lärande inom språk, matematik, teknik och i vårt värdegrundsarbete.

Vår förskola har fem avdelningar och är indelad i Skogssidan och Sjösidan. Förutom utbildade förskollärare och barnskötare har vi en kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.

Våra lärmiljöer

På Edsvikens förskola planerar vi allt vi gör och våra lärmiljöer utifrån läroplan samt Dibbers lärvänner och värdegrund. Vi vill erbjuda ditt barn trygghet och utmaningar efter hens mognad och behov. Våra yngsta barn har sina lärmiljöer på avdelningen och på vår stora, fina gård. De äldre har flera gemensamma aktiviteter med barn i samma åldersgrupp exempelvis rörelselek och skogsvistelse. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och erbjuda miljöer som stimulerar lärande genom lek, både ute och inne.

Förskolans avdelningar samarbetar för att erbjuda alla barn en så bra verksamhet som möjligt. När ditt barn så småningom går vidare till skolan vill vi att hen gör det med fortsatt nyfikenhet, lust att lära och med tillit till omvärlden och till sig själv.