Om Dibber Nacka anpassad grundskola

Dibber Nacka anpassad grundskola öppnar i augusti 2024

Vi är stolta över att kunna berätta att vi i augusti 2024 öppnar en ny anpassad grundskola (tidigare kallad särskola) i Älta i Nacka kommun. Den anpassade grundskolan kommer att följa samma vision och arbetssätt som våra övriga anpassade grundskolor i Sollentuna, Täby och Solna.

Är du nyfiken på hur det är att ha sitt barn hos oss? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Så gör du för att ansöka till Dibber Nacka anpassad grundskola

Vill du välja Dibber Nacka anpassad grundskola till ditt barn? I så fall ansöker du via vårt ansökningsformulär här på vår hemsida.

Om vårt arbetssätt

Dibber Nacka anpassad grundskola kommer vid start att vara en anpassad grundskola i Älta, Nacka. Drivkraften för oss är våra elevers utveckling. Det är den som stimulerar våra medarbetare att ständigt söka den bästa undervisningen för varje individ. För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen.

Våra löften

  • Rätt utbildning i en kommunikativ och trygg miljö med höga förväntningar
  • En individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst.
  • En engagerad, tydlig och närvarande ledning som gör alla parter delaktiga

Våra löften till dig som elev & vårdnadshavare

Du är viktig för mig så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv

  • Du får en skoldag som fokuserar på kunskapsinhämtning.
  • Det finns en individuell utvecklingsplan för dig som visar hur vi ska arbeta mot kunskapsmålen i kursplanen.
  • Din feedback efterfrågas och används i förbättringsarbetet.
  • Vår skola är en arbetsmiljö med trygghet och arbetsro.
  • Du alltid kan säga vad du vill till vem som helst, när som helst.

Hos oss på Dibbers anpassade grundskolor anser vi att kommunikation är en förutsättning för inlärning, trygghet och tillfredsställelse. Vi pratar PODDiska för att alla elever ska kunna säga vad de vill, till vem som helst, när som helst. PODD är ett system för Alternativ Kompletterande Kommunikation utvecklat av den australiensiska logopeden Gayle Porter. PODD:en gör undervisningen tillgänglig och skapar förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet för eleverna.

Om undervisningen

För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen. För att ta vara på detta är klasserna ålders- och behovsindelade.

Vi undervisar utifrån ditt barns behov och förutsättningar, där undervisningen utgår från aktuell forskning om undervisning och beprövad erfarenhet.

Bad i anpassad grundskola

På Dibber Nacka anpassad grundskola kommer vi att kunna erbjuda bad som en del av undervisningen. Bad är en del av den anpassade grundskolans läroplan och bidrar till mycket positivt.

Helena Persson är sjukgymnast på vår systerskola Dibber Rullen anpassad grundskola i Solna. Hör henne berätta mer om hur hon och personalen på Dibber Rullen jobbar med bad.

Kommunikation

Vi ser kommunikationen som en förutsättning för elevernas inlärning, trygghet och tillfredsställelse. Skolan tar emot pre-verbala elever som också saknar verbal kommunikation.

Alla elever använder någon form av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Ett gemensamt bildstöd (PODD) används på skolan som ökar möjligheterna till tillgänglighet och delaktighet samt meningsfullhet finns på skolan. Kommunikation ingår naturligt i samtliga skolämnen under hela skoldagen, också i fritidsaktiviteterna.

Så går det till med PODDiska

Här visar vi upp hur det kan gå till då vi talar PODDiska med eleverna på en av Dibbers andra anpassade grundskolor – Rullen.

Våra lokaler

Dibber Nacka anpassad grundskola kommer att ligga granne med Dibbers två andra verksamheter Dibber Älta förskola och Dibber Älta öppna förskola.

Lokalerna kommer att vara anpassade för alla barn med måttlig till svår intellektuell och fysiska funktionsnedsättningar.

Våra lokaler ligger på markplan och utemiljön är plan och rullstolsvänlig, vilket även möjliggör rörelse för våra rullstolsburna elever för upplevelse av självständighet.

Fritids och korttidstillsyn

Efter skoldagens slut kan ditt barn stanna på vårt fritidshem. Dibber Nacka har ett heldagsperspektiv på lärande där samverkan mellan skolan och fritids är viktig för elevernas lärande. Exempel på aktiviteter är uteaktiviteter, rörelseaktiviteter, kommunikation, skapande aktiviteter och musikaktiviteter.