Om Dibber

Varmt välkommen till Dibber skolor och förskolor. Vi drivs av vår värdegrund, att utveckla livslångt lärande med hjärta för världen. Värdegrunden är gemensam för alla Dibbers medarbetare, både i Sverige och i resten av världen.

Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna.

På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.

Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby.

Vad betyder Dibber?

En dibber är en planteringspinne som hjälper frön och sticklingar att växa och grönska. På samma sätt vill vi finnas för varje barn och elev. Att de frön vi kan plantera i form av nyfikenhet, kunskap och självförtroende, ska fortsätta växa livet ut.

Vi tror att trygghet, nyfikenhet och glädje ger de bästa förutsättningarna för lärande. Våra förskolor och skolor ska vara en plats där både människor och kunskap kan växa.

Dibbers värderingar

Hos oss ska alla barn och elever få uppleva att de är värdefulla. Inte bara för vad de säger och gör, utan för vilka de är.

Vi har hjärta för lärande. Det betyder att vårt huvudmål är att skapa en varm och inkluderande kultur att växa upp i för alla barn och elever. Inom Dibber vill vi att varje barn ska få möjlighet att uppleva glädjen i att lära och utvecklas. Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla de kompetenser som behövs för vardagen och att varje barn kan hitta sin unika plats i världen.

Vår Hjärtekultur är kärnan i vår verksamhet

Hjärtekultur handlar till stor del om relationskompetens. Utifrån en mängd forskning vet vi att goda relationer i tidig barndom är avgörande för barns utveckling. Vi som vuxna är förebilder och ska se till att alla barn och elever upplever goda relationer till oss och att vi som vuxna också har goda relationer med varandra.

Vi vill att våra vårdnadshavare och anställda ska arbeta tillsammans mot samma mål; att barn och elever ska ha ett hjärta för sig själva, för varandra och så småningom för världen. Då är det avgörande att barn och elever är omgivna av vuxna som har ett hjärta för sig själva, varandra och världen! 

Det pedagogiska förhållningssätt som omger barn och elever handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati, inkludering. Vi uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap.

Dibbers historia

Dibbers historia börjar med två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. År 1998 inleder de ett gemensamt liv och den dröm som länge legat och grott hos dem båda börjar ta form: De vill bygga förskolor där barnets självkänsla ska stå i centrum. 

Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Sakta men säkert blir allt fler förskolor och skolor en del av Dibber och är idag över 500 förskolor och skolor i tio länder: Norge, Lettland, Sverige, Hong Kong, Tyskland, Förenade Arabemiraten, Finland, Sydafrika, Polen och Indien. 

Dibbers internationella dagar

Vi har fyra internationella dagar som vi uppmärksammar tillsammans. Alla Dibbers förskolor och skolor är inbjudna att medverka.

Barnens hjärtedag

Hjärtrud kramas

Runt den 15 januari (vi ser till att det är en vardag) har vi Barnens hjärtedag, Children’s Heart day. Det är ett sätt för våra barn och ungdomar att tillsammans i förskola och skola göra skillnad i sin omgivning. Att vi på Dibber kan ha hjärta för varandra är ett resultat av vår värdegrund, att alla barn ska få känna att de är värdefulla. Målet med hjärtedagen är att vi ska kunna sprida glädje till andra, visa omsorg och vara varmhjärtad mot människorna runt omkring oss och inte minst att känna hur bra det är att göra andra lyckliga.

Målet är att skapa en dag utöver det vanliga som kännetecknas av generositet, glädje, skratt och omsorg. Det skapar möjligheter för oss att smitta varandra med generositet och hjärtekultur. ​

Även om vi bär med oss vår hjärtkultur under hela året vill vi markera den här dagen lite extra. Genom våra handlingar och genom att visa solidaritet till våra medmänniskor så tror vi att vi kan göra skillnad.

Du kan hitta några av de initiativ som våra förskolor och skolor har taggat med #hjärtedagen och #dibber, från och med 2021 är taggen ”barnenshjärtedag följt av året (”barnenshjärtedag202x). För den som vill kan man tagga med vår internationella tagg: #childrenshearday.

Barnens aktivitetsdagRör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprep

Runt den 10 maj (vi ser till att det är en vardag) firar vi Barnens aktivitetsdag, internationellt heter den Children´s Activity Day. Målet med dagen är att fokusera på fysisk aktivitet och rörelseglädje. ​

2013 instiftade  WHO  Move for Health som aktivitetsdag över hela världen. Syftet är att visa på hälsofördelar med fysisk aktivitet och lägga grunden för att förebygga kronisk sjukdom.​

Barn behöver röra sig för att växa och utvecklas. Fysisk aktivitet hjälper barnen att utvecklas fysiskt genom att stimulera tillväxt, smidighet, rörlighet, reaktionsförmåga, koordination och utveckling av bland annat muskler, skelett, hjärta, hjärna och lungor. Även det mentala välbefinnandet främjas av fysisk aktivitet genom att signalsubstanser frigörs i hjärnan, dessa hjälper barn att må bra och bidrar till stärka barnets självkänsla och självuppfattning. Fysisk aktivitet ökar barns uppmärksamhet,  förbättrar barns förmåga att lösa problem och  inlärnings- och koncentrationsförmågan​.

Skolor och förskolor på Dibber har speciella aktiviteter som händer på Barnen aktivitetsdag. Det är exempelvis löptävling såsom ”Dibberloppet” eller karnevaler, musik och dansaktiviteter eller samarbeten med lokala idrottsföreningar.

Barnens aktivitetsdag dokumenteras och läggs ut under taggarna #barnensaktivitetsdag (+ året) samt #dibber, och/eller den internationella taggen #childrensactivityday

Barnens miljödag Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Runt den 30 september (vi ser till att det är en vardag) firar vi Barnens miljödag, internationellt heter den Children´s Enviromental Day.

Fokus denna dag är vårt förhållande till miljön och vad vi kan göra för att skapa ett hållbart samhälle. ​Vi vill skapa en relation till naturen så att barn och ungdomar får uppleva den och utforska den. Det handlar om kunskap och lärande om miljö och naturvetenskapliga fenomen. Vi ser också på människans roll i miljö för att öppna upp för engagemang och vilja att förändra.

Barnens miljödag dokumenteras och läggs ut under taggarna #barnensmiljödag (+ året) samt #dibber, och/eller den internationella taggen #childrensenviromentalday.

Barnens aktivitetsdag. Lärvänner som berättar vad de gör på aktivitetsdagen. En uppmaning om att tagga foton med #barnensmiljödag

Barnens forskardagRäkne-Reza, en av våra lärvänner (figurer) med räknekulor i handen

Runt den 10 november (vi ser till att det är en vardag) firar vi Barnens forskardag, eller Children´s Science Day (World Science Day).

Det är en dag som vi hänger oss åt vetenskap och utforskande verksamhet, grunden för vår utveckling, vårt lärande och vårt välbefinnande.

Forskning är en vetenskaplig metod som genom systematiskt arbete och kritiskt förhållningssätt kan ge nya kunskaper och ökat vetande. Barns naturliga nyfikenhet gör dem till naturliga forskare som vi kan lära av.

När barn och ungdomar utforskar är ofta ingenting för detaljerat eller obetydligt. I de minsta upptäckterna kan de hitta den största glädjen. Vardagen är full av små mysterier som väntar på att få bli utforskade. ​ 

Skolor och förskolor firar detta på olika sätt. Mer information om detta kommer!

Dagen dokumenteras och taggas med #barnensforskardag (+ år) samt #dibber, och/eller det internationella namnet #childrensscienceday


Dibbersånger

Ta del av Dibbers sånger, speciellt framtagna till våra internationella dagar!


Den goda måltiden

Den goda måltiden är ett gemensamt koncept för alla Dibbers skolor och förskolor i Sverige, som tagits fram i tätt samarbete med pedagoger och kockar från våra verksamheter. Vi vill att alla barn och ungdomar ska få i sig rätt näring, samtidigt som vi bryr oss om vår miljö och vårt klimatavtryck.

Arbeta på Dibber

Vi söker nya medarbetare som vill få världens viktigaste värden att växa. Via nedan länk kan du se filmer från våra medarbetare om hur de tycker att det är att arbeta på Dibber.

Bli en del av Dibber

Vill du att din förskola eller skola ska bli en del av Dibber? Vi drivs av vår värdegrund att alla barn ska få känna att de är värdefulla för att de är, inte för vad de gör. Läs gärna mer om hur du kan bli en del av vår vision att få världens viktigaste värden att växa.