Dibbersånger

Välkommen att ta del av Dibbers sånger!

Fyra gånger om året så firar vi speciella ”Dibberdagar”, det är internationella dagar då vi på Dibber, tillsammans med våra systerförskolor och skolor i andra länder, lyfter medmänsklighet (Hjärtedagen), Aktivitet (Barnens Aktivitetsdag), Miljö (Barnens miljödag) samt vetenskap (Barnens Forskardag). Du kan läsa mer om våra Dibberdagar här.

Inför Barnens Aktivitetsdag har vi tagit fram aktivitetssånger, visionen är att ha fler Dibbersånger som passar till våra internationella dagar och som kan användas tillsammans med våra Lärvänner, läs mer om Lärvännerna här.

Aktivitetssånger

Rörelsesången (Rör-Elses sång)

Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprep

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Jag har en arm och armen kan jag böja
Jag har en hand, med handen kan jag vinka
Jag har ett ben, på benet kan jag stå
Och foten kan jag stampa med

Jag har en arm och armen kan jag sträcka
Jag har en hand, med handen kan jag klappa
Jag har ett ben, jag har ju faktiskt två
Så då kan jag springa runt

Jag har ett huvud, med huvet kan jag nicka
Jag har en mun, med munnen kan jag gapa
Jag har en röst, med rösten kan jag sjunga
Tralla-lalla-lalla-la
Tralla-lalla-lalla-la
Tralla-lalla-lalla-la

Rörelsesången

Jag har en arm och armen kan jag böja
Jag har en hand, med handen kan jag vinka
Jag har ett ben, på benet kan jag stå
Och foten kan jag stampa med….

Utelåten (Ute-Ugo blues)

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Vers 1
Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en myra, jag kan se en spindel, jag kan se en fågel
som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan flyger fågeln ner till marken en dag (om endast en vers: ”och letar maskar!”)

Vers 2
Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut, i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en groda, jag kan se en pinne, jag kan se en kotte
som hänger där uppe högt upp i trädet och sedan ramlar kotten ner till marken en dag så
jag kan ta den!

(Anpassad text till hösten, 1 vers)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut bland löven
för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en pinne och jag kan se en svamp
och jag kan se en kotte som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan faller kotten ner till marken en dag, så jag kan ta den!

(Anpassad text till vintern, 1 vers)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut i snön
för där kan jag göra en massa saker
Jag kan göra en snöboll och jag kan göra en snögubbe och jag kan åka
min pulka
Vi klättrar dit upp, högt upp i backen och sedan åker pulkan ner för backen
igen så att vi ramlar!

Utelåten (Ute-Ugo blues)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en myra, jag kan se en spindel, jag kan se en fågel
som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan flyger fågeln ner till marken en dag