Dibbersånger

Välkommen att ta del av Dibbers sånger!

Fyra gånger om året så firar vi speciella ”Dibberdagar”, det är internationella dagar då vi på Dibber, tillsammans med våra systerförskolor och skolor i andra länder, lyfter medmänsklighet (Hjärtedagen), Aktivitet (Barnens Aktivitetsdag), Miljö (Barnens miljödag) samt vetenskap (Barnens Forskardag). Du kan läsa mer om våra Dibberdagar här.

Inför Barnens Aktivitetsdag har vi tagit fram aktivitetssånger, visionen är att ha fler Dibbersånger som passar till våra internationella dagar och som kan användas tillsammans med våra Lärvänner, läs mer om Lärvännerna här.

Sångerna har en väl utarbetad melodik och rytmik med ett tonspråk som är tänkt att tilltala både barn och pedagoger samt både små och stora lyssnare. Skrivna i tonarter som är lämpliga för barns röster.

Barnens hjärtedag
Hjärtrud och texten: Vi har hjärta för dig

Vänskapsvisan (Hjärtruds visa)
Text o musik: Anneli Westman (för Dibber AB)

Jag är din vän, en vän ska va snäll
Vi hjälper varann, dag och kväll
Om du faller ner, jag lyfter dig opp
Vi hjälper varann i vått o torrt

Om du inte vill, då säger du ”nej”!
Ja alla ska lyssna på dig och mig
Vi lär av varann, vi blir bättre då
Är du en bra kompis en kompis du får
Är du en bra kompis en kompis du får

Vänskapsvisan

Vänskapsvisan (Hjärtruds visa)
Text o musik: Anneli Westman (för Dibber AB)

Barnens forskardag

liten flicka med förstoringsglas

Upptäckarsamba

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Vi vill upptäcka världen,
se oss runt — ja här är den!
Vad fungerar och inte?
Hur blir det sommar och vinter?
Hur kan flygplanen lyfta?
Hur kan alla flyttfåglar hitta?
Vatten fryser till is på något vis, men hur?

Hur fungerar mitt hjärta?
Vad gör ont, vad är smärta?
Och hur funkar en dator?
Vem har gjort alla gator?
Det finns så mycket att lära!
Kan två katter bli kära?
ja jag vill veta allt
— det blir varmt, det blir kallt, men hur?

Upptäckarsamba

En sång att lyssna på – eller sjunga med till! En upptäckarsamba speciellt komponerad till Barnens forskardag för Dibber.

Barnens aktivitetsdag

Rörelsesången (Rör-Elses sång)

Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprep

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Jag har en arm och armen kan jag böja
Jag har en hand, med handen kan jag vinka
Jag har ett ben, på benet kan jag stå
Och foten kan jag stampa med

Jag har en arm och armen kan jag sträcka
Jag har en hand, med handen kan jag klappa
Jag har ett ben, jag har ju faktiskt två
Så då kan jag springa runt

Jag har ett huvud, med huvet kan jag nicka
Jag har en mun, med munnen kan jag gapa
Jag har en röst, med rösten kan jag sjunga
Tralla-lalla-lalla-la
Tralla-lalla-lalla-la
Tralla-lalla-lalla-la

Rörelsesången

Jag har en arm och armen kan jag böja
Jag har en hand, med handen kan jag vinka
Jag har ett ben, på benet kan jag stå
Och foten kan jag stampa med….

Utelåten (Ute-Ugo blues)

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Vers 1
Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en myra, jag kan se en spindel, jag kan se en fågel
som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan flyger fågeln ner till marken en dag (om endast en vers: ”och letar maskar!”)

Vers 2
Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut, i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en groda, jag kan se en pinne, jag kan se en kotte
som hänger där uppe högt upp i trädet och sedan ramlar kotten ner till marken en dag så
jag kan ta den!

(Anpassad text till hösten, 1 vers)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut bland löven
för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en pinne och jag kan se en svamp
och jag kan se en kotte som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan faller kotten ner till marken en dag, så jag kan ta den!

(Anpassad text till vintern, 1 vers)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut i snön
för där kan jag göra en massa saker
Jag kan göra en snöboll och jag kan göra en snögubbe och jag kan åka
min pulka
Vi klättrar dit upp, högt upp i backen och sedan åker pulkan ner för backen
igen så att vi ramlar!

Utelåten (Ute-Ugo blues)

Jag vill gå ut i skogen, jag vill gå ut i parken, jag vill gå ut
i gräset för där kan jag se en massa saker
Jag kan se en myra, jag kan se en spindel, jag kan se en fågel
som sitter däruppe högt upp i trädet
och sedan flyger fågeln ner till marken en dag

Barnens MiljödagKompostlåda med maskar som sticker upp huvudet

Maskarnas kretsloppssång

Text o musik: Anneli Westman för Dibber AB

Sången i text

Vi vill ha kompost, där vi kan gå loss

och äta dina rester

Rester från din mat, som du haft på ditt fat

ja det blir värsta festen

Sen blir det jord och mylla, som du kan fylla

ditt grönsaksland med

Så att du får mera mat på ditt fat

ja du får mat, på ditt fat

ja du får mat

Maskarnas kretsloppssång

Sång för Barnens Miljödag, en internationell dag för Dibber Sverige och Dibber family, samt alla andra som vill fira med oss!