Om Dibber Rullen anpassad grundskola

Dibber Rullen anpassad grundskola är en anpassad grund- och gymnasieskola i Solna. Drivkraften för oss är våra elevers utveckling. Det är den som stimulerar Rullens medarbetare att ständigt söka den bästa undervisningen för varje individ. För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen.

Dibber Rullens löften

Rätt utbildning i en kommunikativ och trygg miljö med höga förväntningar

En individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst.

En engagerad, tydlig och närvarande ledning som gör alla parter delaktiga

Våra löften till dig som elev & vårdnadshavare

Du är viktig för mig så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv

∙ Du får en skoldag som fokuserar på kunskapsinhämtning.

∙ Det finns en individuell utvecklingsplan för dig som visar hur vi ska arbeta mot kunskapsmålen i kursplanen.

∙ Din feedback efterfrågas och används i förbättringsarbetet.

∙ Rullen är en arbetsmiljö med trygghet och arbetsro.

∙ Du alltid kan säga vad du vill till vem som helst, när som helst.

Dibber Rullen anpassad grundskola är en grund- och gymnasiesärskola med förskoleklass där inriktningen är ämnesområden.

Skolan ligger på Huvudstafältet i Solna med fin närmiljö och goda kommunikationer.

På Rullen anser vi att kommunikation är en förutsättning för inlärning, trygghet och tillfredsställelse. Vi pratar PODDiska på Rullen för att alla elever ska kunna säga vad de vill, till vem som helst, när som helst. PODD är ett system för Alternativ Kompletterande Kommunikation utvecklat av den australiensiska logopeden Gayle Porter. PODD:en gör undervisningen tillgänglig och skapar förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet för eleverna.

Dibber Rullens lokala värdegrund – Helhetsmodellen

Längst ned har vi formulerat vår verksamhetsidé och vårt löfte till eleverna. Helhetsmodellen är drivkraft i vårt arbete och stöd i våra prioriteringar. Medarbetarnas motivation är avgörande för Rullens resultat. Därför arbetar rektor aktivt med lönepolitik och tre förutsättningar för dem: Autonomi, Mästerskap och Syfte