Om Hökarboden förskola

Välkomna oss!

Hökarboden ligger centralt vid Helenelunds station, Sollentuna. Det är tre avdelningar på förskolan, två för de yngre barnen och en för de äldre. Barngrupperna delas upp i mindre grupper under dagen, både åldersindelat och utifrån barnens intressen, det hjälper också pedagogerna att få en tydligare överblick till alla barns önskemål och behov .

På Hökarboden har vi en stor gård där barnen har många lärstationer att välja på. Eftersom förskolans gård sträcker sig runt större delen av huset så möts alla barn som går på förskolan i vår utemiljö. Pedagogerna har utvecklat miljöerna ute tillsammans med barnen och familjerna. En uppskattad aktivitet är när vi har fixardagar där vi tillsammans utvecklar och vårdar vår gård. Vi arbetar med hållbar utveckling där förståelsen för hur vi tar hand om varandra om vår omgivning är ett viktigt inslag. Vi går på utflykter till närliggande skogsparti och lekpark.

Vi erbjuder barnen många möjligheter till lek och lärande i våra inne- och utemiljöer. Genom att materialet i våra lärmiljöer är tillgängliga så kan barnen välja vad de vill utforska. Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i sin lek och i sitt lärande.

Vi får mat levererad till oss från Silverbäckens skola.

.

Vi använder Unikum som vårt verktyg för verksamhetens dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare, samt Tempus för när och frånvaro.

Kontakt med avdelningarna:
Kvarnen (yngre barn) 070 398 54 32
Smedjan (yngre barn) 070 876 87 35
Gruvan (äldre barn) 070 685 68 22