Om oss på Bråta förskola

Förskolan Bråta ligger i det lugna och nybyggda området Bråta Allé i Trosa, med närhet till skog och mark, lekparker och Trosa samhälle. Vi är en nystartad förskola som öppnade upp dörrarna i mars 2019 med nya fräscha och ljusa lokaler. Förskolan har plats för 80 barn och har idag tre avdelningar öppna utifrån barngruppens åldrar: Utforskarna 1-2 år, Spejarna 3-4 år och Äventyrarna 4-5 år.

Tillsammans med vår systerförskola Dibber Fänsåker i Vagnhärad arbetar pedagogerna utifrån ett gemensamt årshjul med tydlig ämnesinriktning där utgångspunkten är våra Lärvänner, som alla berör ett eget område från läroplanen för förskolan. Inom årshjulet arbetar vi även med Dibbers vision Vi får världens viktigaste värden att växa, där varje barn ska få möjligheten att utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Utbildningen grundar sig på barnens intressen, men där de även får ta del av spännande utmaningar för att locka till nya kunskaper.

När barnen börjar förskoleklass är vårt mål att varje barn ska känna en trygghet och självsäkerhet i sig själv, respekt för sina medmänniskor och en solidaritet för vårt samhälle.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om ett gott samarbete på hela förskolan, där alla barn är allas barn. Barnen får möta varandra mellan avdelningar och göra flera saker tillsammans hela förskolan, som sångsamlingar, happenings och firande av traditioner. För oss är även samarbetet med hemmet väldigt viktigt. Vi vill skapa en arena där det ska vara lätt för dig att vara vårdnadshavare hos oss och du får gärna vara med och delta i vår utbildning. Genom webbverktygen Unikum kan ni som vårdnadshavare följa ert barns lärande på förskolan och ta del av viktig information från ledning och förskolans pedagoger. Med schemaverktyget Tempus, kan du dessutom enkelt planera för barnets vistelsetid på förskolan via telefonen.

”Ut-och-njut”

Förskolan är belägen i ett vackert naturområde, med närhet till olika miljöer som skogen, lekparker och Trosa centrum. Även om våra lokaler är ljusa och rymliga, samt bjuder in till flera olika spännande lekar ser vi utemiljön som ett extra pedagogiskt rum med flera olika vrår. I samband med vår filosofi Ut-och-njut går barnen varje vecka på utflykter i vårt närområde för att göra nya upptäckter och utveckla en större förståelse för vår närmiljö. Ju äldre barnen blir, desto längre utflykter kan de genomföra och delta i. Vi tror på att barnen uppnår nya kunskaper och erfarenheter av att utveckla ett lärande i andra sammanhang, än exempelvis att stanna på förskolegården. Undervisningen sker utifrån pågående projekt och teman och länkas samman med undervisningen inomhus, då barnen kan ta med material från skogen och skapa med i Ateljén.

Vi erbjuder utomhusvila för de yngre barnen, som sover i sina egna vagnar utanför avdelningen Utforskarna. Vi ser positivt på detta utifrån hälsoaspekter, då barnen är väldigt sällan sjuka.

Mobil verksamhet

På förskolan har pedagogerna tillgång till förskolecyklar, med plats för 6 barn och en pedagog, som ger dem möjligheten att uppleva och utforska närområdet. Pedagogerna planerar utflykter utifrån sina projekt och teman och erbjuder barnen ett lärande i andra sammanhang än förskolans lokaler och förskolegården. Utflykterna kan ta med barnen till deras favoritlekparker, den populära skogsdungen, biblioteket eller olika event som arrangeras i Trosa. Vid längre utflykter som sträcker sig över större delen av dagen planerar pedagogerna för en god måltid, ex. ute på en äng, i en park eller i skogen.

Näringsrik mat från grunden

Vi erbjuder näringsrik hemlagad mat från grunden med bra råvaror och ett stort antal ekologiska produkter i vårt tillagningskök på Dibber Fänsåker. Vår kock strävar efter att servera mat som är tillagad med kärlek och omtanke för både vår miljö och för barnen som äter maten, utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. På Bråta tar vi emot maten i vårt mottagningskök, där maten läggs upp och serveras till barnen på avdelningarna.

Barnen får presenterat mat som de tycker om och är bekanta med, men får också möjlighet att utveckla sin smakpalett med nya grönsaker och maträtter. Barnen uppmuntras även att använda sina sinnen när de äter maten: att titta, lukta, lyssna, känna och såklart smaka bidrar till att även måltiden blir en lärandeprocess för barnen.

Förskolebrevet

På Bråta arbetar pedagogerna med Förskolebrevet, som syftar till att stärka barnens integritet och förståelsen för rätten till sin egen kropp. Vi vill skapa en plats för barnen på förskolan där de kan känna en trygghet och glädje över att ingå i ett socialt sammanhang. I arbetet med Förskolebrevet tar pedagogerna upp vikten av att ex. skilja på bra och dåliga hemligheter, rätten att känna och prata om känslor, rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten att säga STOPP och NEJ, samt att känna en tillit att kunna berätta något som inte känns bra för en pedagog. I samband med Förskolebrevet arbetar pedagogerna även med olika barnlitteratur, som Barnkonventionens 10 små kompisböcker, Liten och Vilda säger Nej. Lärvännen Hjärtrud och Dibbers Hjärtekultur synliggörs dagligen i pedagogernas arbete att utveckla trygga individer som Kan, Vill och Vågar i mötet med andra människor i samhället. I arbetet diskuterar pedagogerna kontinuerligt barnsyn, integritetsfrågor, förhållningssätt och genomför integritetsstärkande övningar i barngrupp. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…

Hjärtekultur

Hjärtrud, en av våra sju lärvänner berättar om att hjärtekultur innebär att varje barn ska få känna och uppleva att de är värdefulla.