Öppettider Pjättängen förskola

Förskolans öppettider anpassas efter de behov som råder, för närvarande 6.30-17.30 . I övrigt gäller Malmö Stads riktlinjer för öppethållande.