Om Kärnhuset skola

  • Montessoripedagogik
  • Familjär gemenskap
  • Sekelskifteshus nära havet

Vår skola har ca 70 elever som arbetar åldersintegrerat. Vår personal arbetar i verksamheten hela dagen och lär på så sätt känna eleverna väl. All personal arbetar enligt Maria Montessoris filosofi med samma bemötande och förhållningssätt.

Hög måluppfyllelse

Våra elever har hög måluppfyllelse och höga resultat på de nationella proven. Vi anpassar undervisningen och genomför snabba insatser för de elever som är i behov av det.

Höga resultat på Skolinspektionens skolenkät

Skolinspektionens skolenkät visar att både våra elever, vårdnadshavare och personal trivs bra hos oss.

Läs mer om skolans resultat på Skolinspektionens skolenkät.

Resultat från vårdnadshavarna

Köket

Eleverna är delaktiga genom att duka fram maten på borden. De äter tillsammans med sina lärare i en lugn miljö som gynnar samtal och bidrar till en familjär stämning. Efter maten ansvarar några av eleverna för att plocka undan och ställa i ordning.

Bild på dukade bort på förskolan

En liten skola som fick mig att känna mig stor. Man var alltid uppmärksammad, kände att man hörde hemma.

På Kärnhuset uppmuntrades vi till att utveckla vår kreativa förmåga. Utan den uppmuntran hade jag aldrig varit där jag är idag.

Lekfullhet, frihet under ansvar och engagerade lärare tycker jag sammanfattar vägen till den utveckling jag gjorde på Kärnhuset.

Minnet är ännu idag mycket starkt över lärarnas och verksamhetens genuina intresse i barnen. Samt deras stora engagemang i barnens dagliga utveckling och utmaningar.