Om Kattfoten förskola

  • Underbar gård nära skog och sjö
  • Liten och trygg förskola
  • Vi arbetar med hållbar utveckling

Stora möjligheter att utvecklas och lära i samspel med naturen

Förskolan Kattfoten ligger i ett lugnt villaområde i Tyresö med skog och sjö runt hörnet. Vi har en stor gård som gränsar till en liten skog som vi kan komma till genom en grind i staketet. Gården består av två gårdar; en på framsidan där du hittar berg att klättra på, sandlåda att konstruera och bygga i, odlingar som berikar våra sinnen. På baksidan möts du av en mindre gård som inte är lika kuperad. Den mindre gården är gräsbeklädd och även här hittar du en sandlåda. De höga träden runt om ger skön skugga varma sommardagar.

Biltrafiken är minimal förbi förskolan.

Förskolans läroplan beskriver vårt uppdrag utifrån Hållbar utveckling; `Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle` s.9 Lpfö18.

Vårt arbetssätt genomsyras av tänket runt hållbar utveckling, vara varsamma med vårt material, kan och vad kan vi återanvända, sopsortera, vara sparsamma med ex vatten, el. Vi odlar tillsammans med barnen där vi konkret kan visa på naturens kretslopp. Under några tillfällen har vi också haft möjligheten att se hur matrester förmultnar och blir till jord igen.

Föränderliga lärmiljöer utifrån barnens behov

Förskolan Kattfoten har stora, ljusa och trevliga lokaler. Detta ger stora möjligheter till en föränderlig miljö utifrån barnens behov. Vi har inrett ett rum som ”Rörelserum” där vi kan utmana våra barn i motoriska övningar, yoga, olika samlingar…

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) sen flera år tillbaka och den senaste började gälla 190701. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag. Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum. Här kan du som förälder ta del av lärloggar; både på gruppnivå men också för just ditt barn.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar (se Tyresö kommuns hemsida)