Välkommen!

Norra Strandskolan är en liten skola där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, sammanhållning och gemenskap under hela skolgången från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har fräscha lokaler, egen slöjd-, musik- och bildsal, idrottshall samt ett mindre skolbibliotek. Här finns en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan och naturområden, vilket ger stor möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv och utepedagogik i skolans närhet.

Digitalt Öppet hus

Välkommen att träffa oss på ett lite annorlunda sätt i år!

Se filmen om oss

Norra Strandskolan är en liten skola där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, sammanhållning och gemenskap under hela skolgången från förskoleklass till årskurs 9.