Om Termitens förskola

  • Värdegrundsarbete – fokus på trygghet och välmående
  • Barnens inflytande i fokus
  • Tematiskt arbete skapar en helhet
  • 7 Lärvänner som stödjer barnens lärande

Vi är en förskola med cirka 80 barn och 12 pedagoger.

Våra engagerade Pedagoger arbetar fokuserat med att möta barnens intresse och nyfikna frågor för att där skapa ett meningsfullt lärande.

Stort fokus ligger på värdegrund, språk och matematik/naturvetenskap.

Förskolans lärvänner med Hjärtrud i spetsen symboliserar de olika områden i läroplanen.

Förskolan har nyrenoverade lokaler och en stor inbjudande utegård.

En dag på Termitens Förskola

På Termitens Förskola öppnar vi kl 07.00 på avdelningen Fjärilen för alla barn på Förskolan.

När barnen kommer till förskolan eftersträvar vi en lugn stund där barnen ges tillfälle att rita, ”pärla” och leka tillsammans fram tills klockan blir 8.00, då vi öppnar upp hela förskolan.

Mellan klockan 8-9 tar vi emot samtliga barn, antingen ute eller inne, på respektive avdelning, lite beroende på årstid och på vilken aktivitet som gäller för dagen.

Ca kl 9.15 har samtliga avdelningar en samling, där vi samtalar om vilka barn som saknas, detta för att alla barn ska uppmärksammas oavsett om de är närvarande eller inte. Samlingarna innehåller oftast material som utvecklar barnen språk och matematiska förmåga. Vi förbereder barnen på vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen och vi avslutar samlingen med en fruktstund!

Mellan kl 9.30-11.00 är det olika aktiviteter utifrån tema och projektarbete som utgår från barnens intressen, våra lärvänner och läroplanens mål. Vid dessa aktiviteter är barnen uppdelade i grupper med färre barn, då har vi aktiviteter så som skapande, rörelse, skogsutflykter och ibland ett besök på någon av de många olika lekplatser som vi har förmånen att ha i vårt närområde. Vi gör dessutom besök på vårt bibliotek, delvis för att låna böcker, men också för att se en film ibland eller var med på en sagostund.

När klockan blir 11.00 börjar vi servera lunch! Lunchen tillagas av vår kock och serveras för de yngre barnen vid 11.00. De äldre äter vid 11.30 då de går till uppdukat buffébord och tar för sig av mat och grönsaker, som de vill ha. De yngre barnen tar själva mat vid borden med stöd av pedagoger. När barnen ätit dukar de av och går till respektive vila.

Under lunchen har vi samtal med barnen där de får berätta och reflekterar över vad de gjort på förmiddagen. Detta för att alla ska få komma till tals i en lite mindre grupp där man kanske vågar prata lite mer än vad man gör i den större gruppen.

Efter lunchen har alla barn vila. Vilan utgår efter varje barngrupps behov och ålder. De yngsta barnen vilar eller sover på en egen madrass med kudde och filt, kanske en napp eller ett gosedjur, till stilla musik. De äldre barnen får höra en saga eller två och de väljer själva om de vill sitta upp eller ligga ner för att koppla av och gå ner i varv lite. Även de äldre barnen är ibland kanske i behov av ett gosedjur för att komma till ro och kunna tillgodogöra sig sagan och vilan.

När vilan är över är det dags för lek. Då väljer barnen i vilken lärmiljö de vill vara i t ex bygg och konstruktion, skapande eller rollek. De kan också välja att spela spel, lägga pussel eller bygga med Lego. De yngre barnen har en lugn stund efter vilan med sagoläsning eller bara möjlighet att vakna i lugn och ro.

Ca kl 14-14.15 äter vi mellanmål! Mellanmålet serveras vid borden där barnen förser sig själva och där det är en trevlig stund där pedagoger och barn kan reflektera över dagen som gått och samtidigt planera resten av dagen. Under den ljusare och varmare årstiden äter de äldre barnen sitt mellanmål ute när vädret så tillåter.

Efter mellanmålet går vi oftast ut! Då är det lek på gården efter intresse. Barnen cyklar, gungar, leker i sandlådan, spelar olika bollspel och leker olika slags lekar. Våra fina gårdar inbjuder till mycket fantasi och lek. Utifrån väder och årstid anpassar vi verksamheten till huruvida vi är ute eller inne.

Vi slår ihop förskolan kl 16.00, oavsett årstid! Den mörkaste årstiden stänger vi inne på Fjärilen, (samma som öppnings avdelning) men under den ljusa årstiden stänger vi ute.

Vid kl 17 samlas de barn som är kvar, för att äta lite frukt och få en lugn stund innan vi går hem.

När klockan slagit 17.30 stänger vi förskolan.

Varmt välkommen till oss på Termitens förskola!