Om Vinbäret förskola

Förskolan Vinbäret ligger i ett villaområde i Viby, Sollentuna. Förskolan ligger nära sjön Ravalen och med gångavstånd till Naturreservatet Järvafältet. Förutom den fantastiska natur som Järvafältet kan erbjuda så ger den också oss möjlighet att hälsa på hos bonden och dennes djur. Barnen får pröva på att vara bonde för en dag och se till att djuren har det bra på gården, mata, mocka och mycket annat.

Vi är en liten förskola med två avdelningar, en avdelning för de yngre och en avdelning för de äldre, avdelningarna har ett nära samarbete, så du och ditt barn kommer lära känna alla pedagoger på förskolan.

Förskolan har utbildade och medupptäckande förskollärare och barnskötare, som arbetar i arbetslag.

Vi har en lugn och naturnära gård där näktergalen sjunger i buskarna, vi kan också se hur bävern lämnar sina spår på våra promenader i närområdet. Tillgång till sjön Ravalen bidrar med att barnen kan vara med att utforska vad som kan finnas i en sjö, möjlighet att se grodyngel, grodor se hur trollsländorna utvecklas mata fåglar på vintern.

Gården utmanar ditt barns fantasi och kunskaper och inbjuder till många typer av lek, gunga, cykla, klättra och balansera, spela boll leka med vatten är några exempel. Lek och lärmiljöerna både ute och inne är planerade för att utveckla kunnande genom ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar mycket med barnens egen självständighet. ”att kunna klara själv” vi ger barnen tid att själva kunna klara av både av- och påklädning, gå på toaletten, tvätta sina händer, duka och duka av vid måltid, kunna ta mat själv osv. förskoledagen erbjuder många tillfällen till detta och pedagogerna är med och stöttar, uppmuntrar och berömmer.

Trygghet och värdegrund

Vi lägger stor vikt vid trygghet- och värdegrundsarbetet. Vi arbetar regelbundet med empatiprojekt och hur man är en bra kompis, vilket är viktigt när nya kompisar kommer till gruppen, Hjärtrud återkommer ofta i verksamheten.

Vi arbetar med barnens självständighetsträning och ger barnen mycket tid till att träna och öva och verkligen uppmuntra barnen att försöka. Vi firar stort när barn lärt sig och uppmärksammar det!

Fortbildning och digitala verktyg

Vi har haft fortbildning för pedagogerna med digitala verktyg, även för yngre barn. Detta är någonting vi kommer jobba med under kommande läsår.

Mat

Så här går det till när vi äter:

Maten levereras och läggs upp på fat.

Barnen hjälper till vid dukning och presenterar maten för sina kamrater, de som kan använder stödtecken för att förstärka innehållet till de barn som inte har språket.

Barnen äter tillsammans med pedagoger uppdelade vid olika bord. Mycket samtal kring mat, vad den innehåller och kommer ifrån, varför man ska äta osv. Vi tränar då på bland annat matematik, naturkunskap, social samvaro.

Under en måltids alla moment berör vi i stort sett alla läroplanens mål, vilket är fantastiskt!

Öppettider

Våra öppettider är anpassade efter de tider då det största tillsynsbehovet är, vi har ha öppet 10 timmar som grund och kan även erbjuda extra öppet (vid behov) 1 timme före respektive efter ordinarie öppethållande. Dock ej före kl. 6 och efter kl. 19 (då finns andra tillsynsalternativ). Vi följer såklart kommunens riktlinjer kring detta.

Kvalitetsarbete

Vi följer ett årshjul som vi skapat där vi har fokusområden löpande under året med läroplanens mål och där Lärvännerna  representerar målen. Arbetet planeras och dokumenteras i Unikum.

Så här arbetar vi

Vi får världens viktigaste värden att växa

På Vinbäret är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov.

Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati. Höstterminen startar ofta med ett empatiprojekt. Kompisböckerna är också ett material vi arbetar med, för att träna socialt samspel och respekt för varandra.

Miljöarbete

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i leken eller till skapande verksamhet sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor.