Om Vinbäret förskola

Förskolan Vinbäret ligger i ett villaområde i Viby, Sollentuna. Förskolan ligger nära sjön Ravalen och med gångavstånd till Naturreservatet Järvafältet. Förutom den fantastiska natur som Järvafältet kan erbjuda så ger den också oss möjlighet att hälsa på hos bonden och dennes djur. Barnen får pröva på att vara bonde för en dag och se till att djuren har det bra på gården, mata, mocka och mycket annat.

Vi är en liten förskola med två avdelningar, en avdelning för de yngre och en avdelning för de äldre, avdelningarna har ett nära samarbete så du och ditt barn kommer lära känna alla pedagoger på förskolan.

Förskolan har utbildade och medupptäckande förskollärare och barnskötare, som arbetar i arbetslag.

Vi har en lugn och naturnära gård där näktergalen sjunger i buskarna, vi kan också se hur bävern lämnar sina spår på våra promenader i närområdet. Tillgång till sjön Ravalen bidrar med att barnen kan vara med att utforska vad som kan finnas i en sjö, möjlighet att se grodyngel, grodor se hur trollsländorna utvecklas mata fåglar på vintern.

Grön fjäril sitter på ett torrt brunt löv

Gården utmanar ditt barns fantasi och kunskaper och inbjuder till många typer av lek, gunga, cykla, klättra och balansera, spela boll leka med vatten är några exempel. Lek och lärmiljöerna både ute och inne är planerade för att utveckla kunnande genom ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar mycket med barnens egen självständighet. ”att kunna klara själv” vi ger barnen tid att själva kunna klara av både av- och påklädning, gå på toaletten, tvätta sina händer, duka och duka av vid måltid, kunna ta mat själv osv. förskoledagen erbjuder många tillfällen till detta och pedagogerna är med och stöttar, uppmuntrar och berömmer.

Så här arbetar vi

Vi får världens viktigaste värden att växa

På Vinbäret är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov.

Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati. Höstterminen startar ofta med ett empatiprojekt. Kompisböckerna är också ett material vi arbetar med, för att träna socialt samspel och respekt för varandra.

Miljöarbete

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i leken eller till skapande verksamhet sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor.

En koja gjord av pinnar och mossa