Inskolning Kattfoten förskola

Introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till de övriga barnen i gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad ni förväntar er av oss som pedagoger och vi av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet. 

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9-15.

Vi tar alltid hänsyn till det enskilda barnet och dess behov så det kan bli flera dagar om ert barn behöver det.

Under denna pandemi så har vi lite annorlunda regler att förhålla oss till såsom att vi vill att det är samma vuxen som är med under hela introduktionen, att den vuxne stannar i de lokaler som barnet är i, försöka hålla avstånd till övriga föräldrar och pedagoger…. 

Exakt information om vad som gäller när just ni ska introduceras får ni av förskolan.