Om Lill-Myran och Rödmyrans förskola

  • Mobil verksamhet (förskolebuss)
  • Ut och njut
  • Drömmen om det goda
  • Lärmiljö
  • Förskolan Lill-Myran och Rödmyran ligger centralt i Vårby Gård.

Lill-Myran har en stor tillhörande gård som är tillgänglig för både Lill-Myrans och Rödmyrans barn.

Lokalerna ligger med många fina parker och naturområden i närheten. Förskolan Lill-Myran består av två lokaler Lill-Myran som har två avdelningar för de yngre barnen och Rödmyran som ligger i närheten har tre avdelningar för de äldre barnen.

Vi har en fin förskolegård samt en inbjudande lärmiljö för alla sinnen.

Vi har ett närvarande arbetssätt där språk, kommunikation och socialt samspel har stor betydelse med leken i fokus.

Det ska vara tryggt, roligt och lärorikt att vara barn på Lill-Myran och Rödmyrans förskola. Vi som arbetar på förskolan är lyhörda närvarande pedagoger med ditt barns bästa i fokus.

Vi får värdens viktigaste värden att växa

Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi har ett reflekterande arbetssätt som bygger på barns inflytande och delaktighet i det vardagliga arbetet. Vår värdegrund är att vi dagligen arbetar med allas lika värde. Vi strävar efter att uppfylla vår vision där vi får världens viktigaste värden att växa, genom det arbetet vill vi att varje barn som lämnar vår verksamhet ska ha fått känna sig värdefulla och unika. Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter

Våra Lärmiljöer

Vi eftersträvar en tillåtande miljö där mångfald av material erbjuds. Material som utmanar, inspirerar och lockar till barns intresse, lärande och behov. Miljön ska underlätta för barns delaktighet och inflytande och materialet ska vara anpassat och lättillgängligt för alla barn. Vi arbetar utifrån läroplanen och tar stöd av vårt pedagogiska koncept och våra lärvänner.

Språk och kommunikation

Förskolan arbetar utifrån läroplanen där språk och kommunikation är en viktig del i undervisningen. Vi arbetar med TAKK (tecken som stöd) och bildstöd i undervisningen. Språket är en viktig grund för barns fortsatta framtid och lärande. För oss är språket en viktig länk som får tar stor plats i vår verksamhet. Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska ”Lpfö18”

Drömmen om det goda

Drömmen om det goda är en metod som vi aktivt använder oss utav för att hjälpa barn och vuxna att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Metoden består av fyra områden Stillhet – Beröring – Rörelse och Reflektion. Att aktivt arbeta med dessa områden förebygger stress, oro och mobbing och främjar barns inlärning. Läs mer om ”drömmen om det goda” http://dreamofthegood.org/

”Ut & Njut” – Mobil verksamhet

Förskolan Lill-Myran har en buss kopplad till förskolan. En mobil verksamhet, det vill säga en buss som tar våra äldsta barn till olika platser runt om i Stockholm där vi varje dag möter nya pedagogiska rum där vår utbildning och verksamheten sedan hålls. I mobil verksamhet har vi ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande.

”fem sinnen tusen möjligheter”

Hitta Vilse

För att stärka tryggheten hos barn och vuxna arbetar vi med Hitta Vilse. Hitta Vilse lär barnen vad de ska göra om dom går vilse och hur vi pedagoger ska agera i en sådan situation. Vi arbetar med Hitta Vilse i alla våra grupper som en säkerhetsutbildning för barn och pedagoger. Vi arbetar med sagan om Vilse som handlar om en pojke som går vilse i skogen. Vilse lär barnen de tre gyllene reglerna 1. Krama ett träd – för att inte känna dig ensam 2. Gör stopptecken – för att bli hittad 3. Bygg en koja – för att hålla dig varm. Civilförsvarsförbundet ligger bakom utbildningen för Hitta Vilse. Läs mer om Hitta Vilse https://www.civil.se/hittavils…

Den goda måltiden

Vi erbjuder god varierad och näringsriktig mat som levereras från vårt tillagningskök på Myrans förskola. I vårt tillagningskök på Myrans förskola lagas vår mat från grunden med ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat som ska serveras följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilket bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring.

Myrorna

Följ oss gärna på vårt instagram konto myrorna_inspirerar för att följa Myrornas utveckling för undervisning och Lärmiljöer. Kontot är ett samlat konto för Myrornas förskolor i Vårby, Myran, Lill-Myran och Rödmyran.

Myrornas kök

Köket har ett instagram konto som man kan följa för att se delar av den kost som serveras till barnen myrornaskök_inspirerar