Våra avdelningar på Kattfoten förskola

Organisation

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-2 år är på avdelningen Liljan.

På Violen Lila har vi barn som är 3 år och de äldsta barnen 4-5 år är på Violen Blå.

På förskolan arbetar både legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare.

Vi öppnar kl.6.30 varje morgon och äter frukost strax därefter med de barn som kommer tidigt. 

Efter frukost så går vi ut på gården och möter upp de barn som lämnas senare. Detta för att barnen ska slippa klä av sig för att senare klä på sig igen. När alla har kommit vid kl.09.00, både barn och pedagoger, så delar vi in oss i olika arbetsgrupper; några går iväg från gården, några blir kvar och några går in för att arbeta med något projekt.

Förskolan leds av rektor och en pedagogisk utvecklingsledare. Vår pedagogiska utvecklingsledare är med och driver den pedagogiska utvecklingen på varje förskola tillika varje avdelning. Hon håller i nätverk mellan pedagoger på förskolan, stöttar i utvecklandet av lärmiljöer, är med ute i verksamheten för att kunna utveckla och stötta pedagoger i sitt arbete med barnen