Föräldrasamverkan på DISH

Du som förälder är viktig för oss och vi vill att du ska följa vår verksamhet tex via Instagram och Facebook. Du har också möjlighet att bidra i undervisningen när eleverna ska få inspel från samhället.

Vi har föräldraråd på skolan där det finns föräldrarepresentanter från varje klass. Målet är att tillsammans utveckla verksamheten för eleverna på skolan och fritids. Våra vårdnadshavare får tydlig och veckovis information från skolan via lärplattformen Infomentor. Genom vår digitala portfolio ges vårdnadshavare möjlighet att ta del av elevens utveckling.