Föräldrasamverkan på DISH

Du som förälder är viktig för oss och vi vill att du ska följa vår verksamhet tex via Instagram och Facebook. Du har också möjlighet att bidra i undervisningen när eleverna ska få inspel från samhället.

Vi har föräldraråd på skolan där det finns föräldrarepresentanter från varje klass. Målet är att tillsammans utveckla verksamheten för eleverna på skolan och fritids. Våra vårdnadshavare får tydlig och veckovis information från skolan via lärplattformen Infomentor. Genom vår digitala portfolio ges vårdnadshavare möjlighet att ta del av elevens utveckling.

Generellt om föräldrasamverkan

Du som vårdnadshavare har en viktig roll i ditt barns lärande och skolgång. Vi tror på att lägga grund för en god föräldrasamverkan mellan skola och vårdnadshavare eftersom ett gott samarbete, väl grundat i förtroende och tillit, mellan lärare och vårdnadshavare kan främja elevernas allsidiga utveckling och lärande. På Skolverket skriver: ”Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.”

Som skola vill vi informera dig så att du kan följa ditt barns utveckling, vi vill även att du ska känna till exempelvis verksamhetens innehåll och målsättningar, arbetsmetoder och förväntningar. Om du känner dig osäker på var du hittar information eller hur du är med och påverkar så kan du alltid kontakta rektor.

Några få exempel på hur du kan engagera dig som förälder:

  • Besök skolan (under normala förhållanden så kan du kontakta skolan för att boka en dag då du är med)
  • Delta i föräldramöten eller andra möten och arrangemang som skolan har
  • Hitta på olika sätt att fråga ditt barn: Vad var bra i skolan i dag? Är det någonting annat du vill berätta om?
  • Kommunicera med lärare eller rektor
    • Ta gärna upp småsaker innan de växer sig stora
    • Kommunicera både positivt och negativt
  • Bli föräldrarepresentant på skolan eller klassförälder