Vårdnadshavare Rania och Tomas berättar

Rania och Tomas har ett barn på Dibber Regnbågens förskola, här berättar de om sin erfarenhet och ger även tips på vad man ska tänka på då man som förälder väljer förskola till sitt barn.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just den förskola ert barn går på?

Vi besökte olika förskolor runt om i vårt område. Vi valde Dibber Regnbågen för att vi gillade ute- och innemiljön. Bemötandet av pedagogerna var väldigt bra och man märkte att pedagogerna var engagerade med barnen. Vi vet nu att rektorn dessutom alltid är på plats, hon är alltid tillgänglig och hjälpsam samt  fixar till direkt om det är frågor eller synpunkter man har.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på förskolan i dag? Uppfyllde det dina förväntningar, är det någonting som du tycker speciellt om?

Vi älskar att ha vårt barn på. Regnbågen. Det bästa är att vårt barn har verkligen utvecklas jättemycket. Pedagogerna är väldigt samarbetsvilliga och är alltid engagerade i vårt barns utveckling. Lärologgen uppdateras flitigt och informationen är alltid tillgänglig på Unikum. Om man har synpunkter så tas det vidare till berörda och det löser sig på ett bra sätt, metodiskt. Känslan av att se vårt barn trivas så mycket går inte att beskriva.

Hur är det att ta sig fram och tillbaka till förskolan?

För oss är det gångavstånd, vi bor väldigt nära. Det känns tryggt att gå till förskolan för att det ligger väldigt öppet i en stor gård. För de som pendlar så ligger huddingevägen, tunnelbana och bussar nära.

Hur är bemötandet av pedagogerna?

Pedagogerna är trevliga och har bra bemötande när vi hämtar och lämnar, de är positiva, ger alltid information om hur dagen har varit och tar väl hand om vårt barn på ett fint sätt.

Märker ni att det är en förskola som tillhör Dibber Sverige? På vilket sätt i så fall?

Ja. Vi märker det genom figurerna “lärvänner” som Dibber använder sig av i deras pedagogik. De heter Hjärtrud, Rör-Else, Kreativa, Alfa-Beta, Ute-Ugo, Räkne-Reza och Lek-Levi.

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Det viktigaste är bemötandet av pedagogerna och rektorn samt att se hur innemiljön är. Är det en plats där man tror att ens barn kommer att trivas i eller inte?  Vi tycker också att det är viktigt att man kan följa projekt och arbetssätt i exempelvis Unikum för att se vad ens barn gör och kommer göra för att utvecklas. Allt i Dibber är genomtänkt pedagogiskt. Lekarna, låtarna, figurerna och sagorna.

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Lärande, roligt och tryggt.