Vårdnadshavare Helen berättar

Helen har ett barn på Dibber Regnbågens förskola, här berättar hon om sin erfarenhet och ger även tips på vad man ska tänka på då man som förälder väljer förskola till sitt barn.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just den förskola ert barn går på?

I Vårby Haga har vi inte många förskolor att välja på och för mig var närheten viktig. Att hon fortfarande går kvar trots att vi flyttat till centrala Huddinge är för att min dotter älskar sin förskola, sina pedagoger och sina vänner. Tryggheten, grundverksamheten och dem band som Mathilda har knutit med pedagogerna gör att resvägen inte längre avgör utan glädjen i hennes ögon när man pratar om förskolan.

När jag valde förskola var det utifrån den inre miljön, utemiljön och närheten. Jag tycker att man ska besöka förskolan, man ska ställa frågor och man ska ifrågasätta om man upplever något som man känner sig osäker på.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på förskolan i dag? Uppfyllde det dina förväntningar, är det någonting som du tycker speciellt om?

Jag är 100% trygg när jag lämnar min dotter på förskolan. Jag vet att hon lär sig nya saker, att dem tillgodoser hennes behov och att hon har det roligt. Hon är en trygg och stark individ och det är med hjälp av förskolan. Jag tycker om att det finns ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan.

Hur är det att ta sig fram och tillbaka på förskolan?

Förskolan är tydlig skyltad och det är en strukturerad innemiljö. Jag upplever att dem arbetat med den inre miljön och varje avdelning är tydligt skyltad. Öppning och stängning är på samma avdelning vilket jag tycker skapar en trygghet för Mathilda. Det är lätt att ta sig till förskolan både med t- banan, som boende i området och med bilen.

Hur är bemötandet av pedagogerna?

Jag upplever att det är ett gott bemötande mellan vårdnadshavare och pedagoger. För mig är det viktigt att man återkopplar, lyssnar och kan förändra saker tillsammans. En tydlig kommunikation för att jag ska kunna hjälpa och bidra till min dotters utveckling.

Märker ni att det är en förskola som tillhör Dibber Sverige? På vilket sätt i så fall?

Jag märker att detta är en förskola som tillhör Dibber för att dem arbetar med lärvännerna. Att alla målområden är kopplad till en specifik lärvän i dem olika pedagogiska planeringar eller lärloggar.

Vi kan även se att dessa figurer är kopplade till olika temadagar för hela förskolan och deras värdegrundsarbete.

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Besök förskolan och ställ frågor. Därefter avgör ni själva vad ni känner är det bästa för er familj.

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Trygghet, lärande och glädje