Föräldrasamverkan på Norra Strand

Samverkan

Norra strandskolan präglas av ett gott samarbete mellan pedagoger, mellan pedagoger och elever och mellan skola och hem. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas i sin utbildning.