Vårdnadshavare Jessica på DISH berättar

Jessicas barn går på Dibber International School i Helsingborg. Här berättar hon om sin erfarenhet av att välja skola, hur förväntningar var och hur det är i dag. Hon ger även råd till dig som vårdnadshavare vad hon tycker att du kan tänka på när du väljer skola.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde Dibber International School?

Vi hade länge önskat en mindre skola med engelsk inriktning. Så när det blev klart att DISH (Dibber International School Helsingborg) skulle öppna i Rydebäck, var det såklart det självklara valet. Konceptet passar oss utmärkt då vi uppskattar både den internationella prägeln med språk och IB-koncept men också den digitala och kreativa undervisningen.   

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på skolan i dag? 

Vår dotter älskar sin skola och det gör även vi föräldrar. Läromiljön är fantastiskt och lärarnas engagemang är magiskt. Skoldagarna känns väldigt strukturerade och vi ser att vår dotter utvecklas och lär sig – med glädje – nya saker varje dag. Vi har bara positiva saker att säga om DISH!

Hur är bemötandet av lärarna?

På DISH är det tydligt att lärarna älskar sitt arbete och det märks i deras glädje, engagemang och bemötande. Här lär man sig verkligen känna barnen och det finns ett stort fokus på att ge varje elev den uppmärksamhet han eller hon behöver. Jag upplever bemötandet som väldigt inkluderande och familjärt och det känns som att alla på skolan vill göra varje dag till den bästa.

Hur uppfattar ni att trivseln är i klassen och på skolan?

Jag upplever att trivseln är hög och vid hämtning/lämning slås jag alltid av hur positiv energi det är på skolan. Här finns en tydlig laganda, både bland lärare och elever. Att skolan är liten så att ”alla känner alla” ser vi som något positivt. Jag älskar att man hälsar glatt på varandra oavsett om man är elev, förälder, rektor eller lärare. Jag tycker också det är positivt att elever från olika klasser leker med varandra och jag tror att de gemensamma rast- och fritidsaktiviteterna inspirerar till detta.

Hur involverad har du blivit som förälder i arbetet i skolan?

Då IB-konceptet och sättet att lära skiljer sig en del från den vanliga svenska skolan, uppskattar jag att vi som föräldrar erbjuds att delta i workshops för att få en större förståelse för våra barns skolgång. För mig är det också en stor trygghet att vi får löpande information och att man kan följa skolarbetet i både kommunikation med lärarna men också via digitala appar. Detta i kombination, gör att vi kan följa och stötta vår dotter i skolarbetet på ett bra sätt. 

Berätta om din erfarenhet av skolans profil.

På DISH uppmuntrar man till nyfikenhet, delaktighet och frågvishet – något som gör lärandet roligt. Att man hela tiden kopplar skolarbetet till ett ”unit of inquiry” tror vi skapar en större förståelse då det man lär sig sätts i ett större sammanhang. Att redan vid tidig ålder även bli tvåspråkig och ha engelska som ett naturligt kommunikationssätt ser vi som en stor fördel för framtiden. Då vår dotter även är kreativt lagd och älskar musik och skapande, känns skolans profil som den perfekta matchningen för oss.

Har dina tankar om vad som är viktigt i valet av skola förändrats sedan ditt barn började skolan ?

Det har snarare blivit mer tydligt, men kanske inte alltid något man kan läsa sig till i informationsblad. För engagemanget och energin på skolan spelar väldigt stor roll och skapar liksom grunden för allt. Dessa mjuka värden i kombination med skolans profil är det som gör DISH till den fantastiska skola den är.   

Har ni några råd till föräldrar som ska välja skola? Vad ska de tänka på?

Om ni är intresserade av en plats på DISH, ställ era barn i kö så fort som möjligt. DISH är en skola man verkligen vill ha sitt barn på!    

Om ni skulle beskriva din skola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Engagerande, nytänkande och familjär

Relaterade artiklar