Dibber Rullen Särskola utmärkelse

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2020

Pressmeddelande. Dibber Rullen Särskola har glädjande mottagit kvalitetsutmärkelsen “Bättre skola 2020”. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. SIQ driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket.

Domarkommitténs motivering

”Dibber Rullens Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare. 

Verksamheten vid Dibber Rullens Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.”


“Det känns otroligt hedrande och vi är så glada för utmärkelsen! Att skapa en hållbar verksamhet i en föränderlig värld, då behöver vi arbeta med ständiga förbättringar, det bidrar till utveckling för de vi är tillför. Skolan har genomgått en del förändringar sedan 2017 med både ledningsbyte och ägarbyte. Det känns därför extra roligt och fantastiskt att Dibber Rullen fortsätter hålla en hög kvalitetsmognad. Att vara en del av att påverka skolutveckling, i vardagen samt med visionen att påverka också nationellt och internationellt visar att det vi gör spelar roll på riktigt. Det går inte att genomföra en sådan här kvalitetsresa utan alla fantastiska medarbetare, så denna utmärkelse är verkligen tillägnat dem. Tillsammans skapar vi förutsättningar att få världens viktigaste värden att växa. Våra elever, vårdnadshavare och medarbetare ger varje dag feedback till verksamheten för att möjlighetisera lärandet så varje elev får möjlighet till en utbildning som ställer höga förväntningar med rimliga krav.”, säger Patricia Larsson, rektor på Dibber Rullen Särskola

På Rullen arbetar man utifrån övertygelsen att kommunikation är en förutsättning för inlärning, trygghet och tillfredsställelse. Man arbetar exempelvis med PODDiska, ett bildspråk som är ett Alternativ Kompletterande Kommunikation och bidrar till att eleverna får ord och begrepp som möjliggör en kommunikation. PODDiska möjliggör att alla elever ska kunna säga vad de vill, till vem som helst, när som helst. På Rullen arbetar man med tydliga strukturer i syfte att skapa en trygg miljö där varje elev kan uttrycka sin egen vilja, få ökad självkänsla, utveckla sitt språk och få rätt till en utbildning med höga förväntningar.

Dibber Rullens Särskola är en grundsärskola och gymnasiesärskola med förskoleklass där inriktningen är ämnesområden. “Rullen” ingår i den fristående skolkoncernen Dibber. På Dibber Rullen arbetar 20 medarbetare med inställningen att söka den bästa undervisningsformen för varje enskild elev. På så sätt bidrar “Rullen” till att varje elev får ett lärande för ökad livskvalité.

200

“Jag är väldigt stolt över att Dibber Rullen särskola återigen får denna utmärkelse. Det visar inte bara att det bedriver en professionell verksamhet med hög kvalitet och systematik i kvalitetsarbetet. Det visar också att det lyckas hålla hög kvalitet över tid. Det gör man bara om man ständigt ser på sin egen verksamhet med elevens unika kunskapsresa och utveckling i fokus. Patricia och hennes personal gör just det. ”, säger Sara Lundberg, Verksamhetschef skola Dibber Sverige AB

Tidigare vinnare av utmärkelsen

Mottagare av Utmärkelsen 2010 – 2019 (från SIQs hemsida)

 • 2019 – Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro
 • 2018 – Fredrikshovs slotts skola i Stockholm samt Nyköping Strand Utbildningscentrum
 • 2017 – LBS Halmstad
 • 2016 – Falu Frigymnasium
 • 2015 – Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna
 • 2014 – Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors
 • 2013 – Ingen Utmärkelsemottagare
 • 2012 – Byleskolan i Täby
 • 2011 – Stora Mellösa skola Örebro
 • 2010 – Optimus och Kristallens förskolor i Nacka

Länkar

Om Dibber Rullens Särskola
Dibber Rullens Särskola

Om SIQ Kvalitetsumärkelsen Bättre skola 2020
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Hur deltar man i SIQs kvalitetsutmärkelse?
Informationsblad i pdf

Kontakt

Verksamhetschef Skola
Sara Lundberg
Mail: Sara.Lundberg@dibber.se
Tel: 0724-696143

Rektor Dibber Rullen Särskola
Patricia Larsson
Mail: patricia.larsson@dibber.se
Tel: 0736-221813

Ledning Dibber
Om oss – Ledning

Om Dibber Sverige AB

Varmt välkommen till Dibber skolor och förskolor. Vi drivs av vår värdegrund, att alla barn och elever får uppleva att de är värdefulla.

Vår vision på Dibber är att få världens viktigaste värden att växa.

Fakta

 • Dibber kom till sverige 2017 genom förvärv
 • Omsättning 2018, 850 mkr
 • Ägs av Laringsversktedet
 • Har i dag 64 förskolor och 14 skolor i Sverige