Meet Jeremy, principal at DISS

Svensk översättning i text nedan

Meet Jeremy, principal at DISS

Hello! My name is Jeremy Brooks, originally from Sydney Australia and I have been living and working in Sweden since 2000. I am currently the principal at Dibber International School Sollentuna (DISS).

Starting in my early 20’s I began the journey of working with children. In my first role I worked as a ”behandlingspedagog” or treatment pedagogue with teenagers from different backgrounds and countries across Europe. It was at this point I knew that my passion lied within the social sciences and wanted to make a difference in the world.

So, following my dream I then went on in various roles to further my competencies and completed my university studies both in Sweden and abroad. Then in my early 30’s I found myself back in Sweden and began working in school. Having both a mother and sister that are teachers the school world has always been a hot topic at the dinner table and now after 10-years of working in the Swedish International Friskola scene I made the move to Dibber.

There is an increasing number of international schools on the scene today but why Dibber and what makes us special? Our profile is clear – with four strong pillars of

1. Bilingualism
2. Working with the LGR11 and IB*
3. A focus on the arts and string instrument profile
4. A focus on Innovation and Technology.

These are the 4 pillars of what we stand for with a focus of nurturing world citizens.

Someone once wrote “The smallest step in the right direction can be the biggest step of your life” So take that step and come join us at Dibber International School Sollentuna!

*DIS Sollentuna is currently in a candidacy phase with the IB

Svenska

Möt Jeremy, rektor på DISS

Hej! Jag heter Jeremy Brooks och är ursprungligen från Sydney Australia. Jag har bott och arbetat i Sverige sedan 2000 och är för närvarande rektor vid Dibber International School Sollentuna (DISS).

Jag har arbetat med barn sedan jag var i 20-årsåldern. Min första roll var som som behandlingspedagog med tonåringar från olika bakgrunder och länder över hela Europa. Det var då jag förstod att min passion var inom samhällsvetenskapen och att jag ville göra skillnad i världen.

Jag följde min dröm och fortsatte att arbeta i olika roller så att jag kunde utveckla min kompetens och avslutade även universitetsstudier både i Sverige och utomlands. När jag var i 30-årsåldern så befann jag mig än en gång i Sverige och började arbeta i skolans värld. Att ha både en mor och syster som är lärare har gjort att vi har ett passionerat ämne vid middagsbordet.

Efter att ha arbetat med Svenska internationella friskolor i tio år så har jag nu börjat arbeta på Dibber.

Det finns ett ökande antal internationella skolor på scenen idag men varför ska man välja Dibber och vad är det som gör oss speciella? Det är att vi har en tydlig profil och fyra starka pelare som består av:

  1. Tvåspråkighet
  2. Arbeta med LGR11 och IB *
  3. Fokus på konst- och stränginstrument
  4. Fokus på innovation och teknik.

Det här är de fyra pelarna som vi står för med fokus på att ge våra elever en utbildning som världsmedborgare.

Någon skrev en gång ”Det minsta steget i rätt riktning kan vara det största steget i ditt liv”. Så ta det steget och börja hos oss ​​på Dibber International School Sollentuna!

  • DIS Sollentuna är för närvarande i en kandidatfas med IB