Lär känna våra rektorer – Elisabeth

rektor för tre förskolor i region syd

I dag lär vi känna Elisabeth Bergstrand som är rektor på tre av Dibbers förskolor i region syd som heter Dibber Pjättängen förskola, Dibber Hindby förskola och Dibber Örtagårds förskola.

Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med.

Jag heter Elisabeth Bergstrand och har i princip i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom barnomsorg.

När jag började som barnskötare 1986 fick jag möjlighet att gå en kompetenshöjande utbildning. Utbildningen avslutades i en tre veckor lång praktik på ett barnhem i St.Petersburg vilket vände upp och ner på hela min värld. Jag läste vidare till förskollärare samtidigt som jag läste ledarskapsutbildning på kvällstid. Efter det utbildade jag mig även inom specialpedagogik till lekpedagog. Så småningom insåg att mitt intresse egentligen låg i att kunna påverka allas barns rätt till en högkvalitativ förskola. Det jag brann allra mest för var att leda och styra en riktning på ett övergripande organisatoriskt vis. På grund av det fördjupade jag mina kunskaper genom att studera på Malmö högskola ”Att leda och organisera uppföljnings och utvärderingsarbete” innan jag tog steget 2011 att bli pedagogisk ledare, och förskolechef blev min titel.

Senare har jag även läst rektorsprogrammet och arbetar sedan september 2019 som rektor i Malmö för tre fantastiska verksamheter: Dibber Pjättängen förskola, Dibber Hindby förskola och Dibber Örtagårds förskola.

Privat är jag gift och har två vuxna döttrar. På min fritid åker jag helst till Spanien – annars blir det långa promenader längst havet med en podd i öronen.

Tänk tillbaka, varför valde du att arbeta på Dibber?

För mig utstrålar Dibber en känsla att man är värdefull och att man gör skillnad genom att vara i Dibbers verksamheter. Det finns en enorm hög kompetens och hög kvalitet i Dibber, vilket gör att jag som pedagogisk ledare kan lägga tid på att föra pedagogiska samtal med barn eller pedagoger. Att bli sedd och bekräftad utifrån synen att Dibber är en plats där både människor och kunskap kan växa lockade mig.

Jag har alltid brunnit för att vara en pedagogisk ledare som arbetar utifrån ett salutogent ledarskap. Att förstå känslan av sammanhang som medarbetare – oavsett profession, är viktigt för mig.

Hur tycker du nu att det är att arbeta på en förskola på Dibber?

Fantastiskt! Jag har blivit så väl mottagen av samtliga jag mött under dessa månader! Stort stöd och enormt mycket kärlek från mina medarbetare, från min regionchef och alla goa kollegor i region syd är överväldigande. Även om huvudkontoret finns i Stockholm så känns alla så nära.

Är det någon skillnad jämfört med andra förskolor där du arbetat?

Engagemang och hög kompetens är det första jag tänker på! Viljan och synsättet att varje person i verksamheten gör skillnad utifrån den kompetens man besitter och den kompetens man förvärvar är utmärkande.

Varför tycker du att man ska välja en Dibber förskola för sitt barn?

Synsätt och förhållningssätt samt den höga pedagogiska kompetens som medarbetaren nära barnet och familjen besitter är ovärderlig. Vill man ge sina barn möjlighet att växa utifrån den man är och den man vill bli så är en Dibber-förskola ett självklart val för sina barn. Väl utarbetat med både hjärteprogram och lärvänner som förtydligar och lyfter förskolans viktiga uppdrag.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur barnens perspektiv?

Pedagoger med hög kompetens har en förmåga att lyssna på barnen och följa upp barnens tankar och hypoteser. Att bli lyssnad på och respekterad för sina åsikter gör att barn ges möjlighet att växa. Vi i förskolan är de som ger grunden för vilka samhällsaktörer vi kommer att ha i framtiden. Vi bygger den framtida staden tillsammans med barnen.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur vårdnadshavarens perspektiv?

Att bli lyssnad på och respekterad som de viktigaste personerna i barnets liv. Vi får låna deras diamanter under dagen, och de skall lämnas tillbaka med ännu en lyster när de går hem.

Är det någonting mer du vill berätta om som jag glömt att fråga?

Jag vill tacka samtliga i Dibber för det välkomnandet som jag har fått!