Förskolor där barnen blir sedda och hörda

Välkommen till Dibbers förskolor i Malmö. På våra förskolor är barnens utveckling och välmående alltid viktigast. Alla barn ska få uppleva att de är viktiga, känna sig sedda, hörda och bekräftade. Vi vill ge barnen möjlighet till ett lekfullt lärande och samspel med både personal och andra barn. 

Orden ”jag kan” är alltid viktiga för oss – vi vill att barnen ska få lyckas med något varje dag.

Välj en av våra förskolor i Malmö


Söka förskola i Malmö

Är du vårdnadshavare till ett eller flera barn? Arbetar eller studerar du? Då har du rätt till förskoleplats för dina barn från ett års ålder. Men om du vill vara säker på en plats är det viktigt att du är ute i god tid, minst fyra månader innan det planerade startdatumet på förskolan. Du kan ansöka redan efter barnets födsel i Malmö kommun. 

Regelverk och ansökningsprocesser skiljer sig dock en hel del mellan olika kommuner. Här går vi igenom hur du går tillväga när du ska söka till förskola i Malmö.

Ansökan steg för steg 

 • Hitta rätt verksamhet för ditt barn. Börja med att bedöma vilken förskola som passar barnet och familjesituationen. Bestäm också när platsen behövs. I Malmö kan du ansöka inom ett tidsintervall på 1-60 dagar om ditt startdatum är flexibelt
 • Ansök om förskoleplats med Malmö kommuns e-tjänst. Du kan söka plats på upp till fem förskolor.
 • Svara på erbjudande. Det är viktigt att du tackar ja eller nej senast på det datum som anges.
 • Lämna in inkomstuppgifter. Din och en eventuellt annan vårdnadshavares inkomst kommer att avgöra hur stor taxan kommer att bli för barnomsorgen – maxtaxa eller en annan summa. 

Förskola Malmö – vår pedagogik

Pedagogiken i våra förskolor i Malmö och hela Sverige är byggd på konceptet Hjärtekultur. 

I detta arbete tar vi hjälp av våra sju lärvänner – fantasifulla vänner som står för olika pedagogiska områden. 

Lärvännerna är med barnen under dagen och skapar härliga stunder där kreativitet, vänskap, utelek, fysisk aktivitet och mycket annat leder till ett inspirerande lärande med alla sinnen.

Här är de sju lärvännerna och deras områden i korthet:

 • Hjärtrud (vänskap, empati och gemenskap)
 • Alfabeta ( språk, böcker, rim och ramsor)
 • Kreativa (kreativitet, måla, sjunga, dansa, dramatisera)
 • Räkne-Reza (matematik, undersöka, prova olika begrepp)
 • Ute-Ugo (utflykter, naturupplevelser, respekt för naturen, naturglädje)
 • Lek-Levi (lek, fantasi)
 • Rör-Else (rörelseglädje, fysisk aktivitet, mat och en hälsosam livsstil)

Förskola i Malmö med Hjärtekultur

Hjärtekultur och lärvännerna är en central del i vårt pedagogiska arbete med barnen, i arbetet med personalen och mötet med barnens föräldrar och andra samarbetspartners. 

Målet med hjärtekultur är att stärka barnens känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att hjälpa dem att bli trygga individer. Något som är en viktig del av den inlärningsmiljö som alla barn möter dagligen hos oss på Dibbers förskolor. 

Utveckling, lekfullt lärande, hälsa och trivsel är resultatet av en bra inlärningsmiljö. Samspel. omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand under hela dagen – det är något vi arbetar aktivt för. 

På detta sätt kan vi leva upp till dessa ord från förskolans läroplan: 

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

Förskola Malmö – vanliga frågor

Hur ska jag tänka gällande inskolningen?

Det är viktigt att du planerar i god tid inför inskolningen, eftersom vårdnadshavaren deltar till viss del. Barnet ska få möjlighet att utforska den nya miljön i sin egen takt, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare är tillgänglig som stöd. 

Hur ser prioriteringsordningen ut för placering på förskola?

 1. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 2. Syskonförtur.
 3. Barn som bor nära prioriteras framför barn som bor långt ifrån.
 4. Barn som vill byta förskola. 

Vad innebär platsgarantin?

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det datum då du ansöker om plats. Platsgarantin gäller dock inte i fristående förskolor. När man fått ett erbjudande är platsgarantin förbrukad. 

Information om Malmö

Aktiviteter för barn

 • Biblioteken. På Malmös många bibliotek kan du gå på sagostunder, verkstäder och annat kul. Eller få bra lästips!
 • Temalekplatser. I Malmö finns ett tjugotal temalekplatser med unika attraktioner som följer ett visst tema. 
 • Leos Lekland. På Malmös två Leos Lekland finns det massor av plats för lek, med rutschkanor, studsmattor, klättring och mycket mer. 

Aktiviteter för familjen

 • Folkets Park. Sveriges äldsta folkpark där du kan gå på konserter, spela minigolf, gå på loppisar, äta gott eller bara mysa. 
 • Allaktivitetshusen. På fyra skolor runt om i Malmö finns Allaktivitetshusen, där barn, ungdomar och vuxna kan skapa eller delta i verksamheter på egna villkor – kostnadsfritt. 
 • Viltgömslet Gyltan. I detta lilla hus kan hela familjen sitta och spana efter spännande djur som vildsvin, hjortar, ugglor med mera.