Söka förskola i Nacka kommun

Barn mellan ett och sex år har rätt till en förskoleplats, men skyldigheten för kommunerna att erbjuda en plats är villkorad med att du ansöker minst fyra månader i förväg. Med andra ord är det viktigt att du är ute i tid för att få plats på önskad förskola. Förutom de lagstadgade kraven kan regler och rutiner variera en del mellan olika kommuner. Här tittar vi närmare på vad som gäller i Nacka kommun.

Ansök om förskoleplats i Nacka – steg-för-steg

Så här gör du för att ansöka om en förskoleplats för ditt barn i Nacka kommun:

  1. Välj fem alternativ: Steg ett är att ta reda på vilka förskolor du bedömer är de bästa alternativen för ditt barn.
  2. Ansök via Nacka24: Det enklaste sättet att ansöka är via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Det finns tre olika tjänster inklusive en för dig som är folkbokförd i Nacka, en annan för dig som är på väg att flytta till kommunen och en tredje för dig som saknar svenskt personnummer. Som startdatum anger du det datum då du som allra tidigast kan börja placeringen (ditt ködatum påverkas inte om du ändrar önskat placeringsdatum vid ett senare tillfälle).
  3. Tacka ja eller nej: När du tackar ja till en plats på ditt förstahandsalternativ tas ditt barn bort från kön. Om du däremot blir erbjuden plats på något av dina alternativ 2–5 kan du välja att stå kvar i kö till ett av de övriga alternativen. Du kan också tacka nej till ett erbjudande och ändå stå kvar i kön till samma förskola, men ska i så fall ange ett nytt startdatum när du önskar plats. Det sistnämnda alternativet kan bara användas en gång per köalternativ. Det är viktigt att du svarar via e-tjänsten inom tio dagar, annars betraktas det som att du avstår från erbjuden plats. 
  4. Schema- och inkomstuppgifter: Du och den andra förälderns sammanlagda inkomst avgör om ni behöver betala maxtaxa eller ett lägre belopp. Beräkna preliminär avgift här och gå sedan vidare för att lämna inkomstuppgifter. Lämna också in ett schema till förskolan med de tider ditt barn kommer att vara på förskolan. Schemat ska utgå från dina och annan vårdnadshavares arbets- eller studietider inklusive restider.

Du kan också söka till en förskola i en annan kommun än Nacka. I så fall behöver du först kontakta andra kommunen och den aktuella förskolan. När du fått klartecken fyller du i en blankett som ska skickas in till Nacka kommun. 

Turordning för förskoleplacering i Nacka

Nacka kommun följer precis som andra kommuner skollagen, som i vissa delar kan prioritera ditt eller andras barn beroende på er situation. Exempelvis gäller särskilda regler för barn med särskilda behov av stöd.

En annan regel som svenska kommuner tillämpar är närhetsprincipen, som innebär att barn som bor närmare en verksamhet har förtur. Om du önskat en förskola som inte finns i närheten av bostaden har alltså barn som bor i det andra området förtur.

Du har oavsett full frihet att önska förskolor och Nacka kommun låter dig prioritera fem alternativ som hamnar högst på listan när kommunen letar plats åt ditt barn.

Om du vill byta förskola vid ett senare tillfälle

För att byta plats när du har en pågående ansökan i Nacka24 loggar du in och går till Min sida följt av Mina ärenden. Här klickar du på länken till ditt barns förskoleansökan och därefter på Ändra ansökan för att göra ändringar.

Om du inte har en pågående ansökan behöver du påbörja en ny ansökan och kan då ange fyra köalternativ.

Vad händer vid arbetslöshet, permittering och föräldraledighet?

Dina och eventuella andra vårdnadshavarnas studie- eller arbetstider är vad som i första hand avgör hur länge ditt barn får vara i förskolan. Men även om varken du eller den andra föräldern studerar eller arbetar har barnet rätt till 25 timmars vistelsetid per vecka i Nacka kommun.

Dibbers förskolor i Nacka kommun

Om du fortfarande letar efter rätt förskola i Nacka är du varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Läs mer på de individuella förskolornas sidor. Här hittar du även kontaktuppgifter om du vill veta mer om förskolan, eller ta reda på om det finns lediga platser.

Läs mer