Välkommen

Vi utvecklar lärande och samarbetande individer som kan påverka sina sammanhang. Därför lägger vi en särskild vikt vid digitalisering, globalisering, engelska och musik.

Vi befinner oss i Strandparksskolans lokaler i Älta med naturen som närmaste granne. Skolgården utgörs av inhägnat naturområde, backar, stigar och en balansbana i skogsbrynet.

Vision DISN

Min drivkraft som rektor är att alla vi som arbetar på skolan ska samla sig och ena sig till att ge ditt barn det stöd, de utmaningar och den kraft barnet behöver för att kunna gå ut i världen och vara fullständigt klar med vad hen vill och kan påverka. Kraften sitter i lärandet och vetskapen om att jag kan lära mig vad jag vill och med självförtroendet att jag kommer att lära mig ännu mer eftersom det är när jag lär mig nytt som jag mår som allra bäst.

Mitt mål är att varje elev ser tillbaka på sin skolgång som den bästa tiden i sitt liv, det som i slutändan skulle bli den mest unika versionen av sig själv.

Cirklar och ringar som ska föreställa mål och vision

Pedagogik

Vår pedagogik är ett samspel mellan LGR 22 och IB (International Baccalaureate). Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Vi strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Vi har en helhetssyn på människan och ser ett samspel mellan akademiska och estetiska ämnen. Vi ser även teknologi och innovation som en självklarhet i dagens samhälle.

Det är roligt att skriva om vår egen djurpark som vi håller på att skapa. – Det är roligt att leka med mina kompisar. Alla är så snälla.

Vad tycker ni bäst om med er skola?, Frågor till två elever i årskurs 1

Vi var lite nervösa när vi började skolan. Vi var rädda för stora barn. Men alla vara snälla så det gick över.

Hur var det när ni började i skolan?, Frågor till två elever i årskurs 1

Det finns många vänner här. Om man t ex slår sig kommer det alltid något barn och tröstar en. Och man lär sig mycket i skolan så man växer upp.

Varför tycker ni att man ska börja i den här skolan?, Frågor till två elever i årskurs 1