Välkommen

Vi utvecklar lärande och samarbetande individer som kan påverka sina sammanhang. Därför lägger vi en särskild vikt vid digitalisering, globalisering, engelska och musik.

Vi befinner oss i Strandparksskolans lokaler i Älta med naturen som närmaste granne. Skolgården utgörs av inhägnat naturområde, backar, stigar och en balansbana i skogsbrynet.

Välkomstbrev från rektor

Mitt namn är Sanna Åhs och jag är rektor på Dibber International School i Nacka. Jag bestämde mig när jag var 8 år för att arbeta med undervisning och lärande, vilket jag har gjort-först som lärare och sedan som rektor (sedan 2009). Det är fortfarande det mest intressanta och mest meningsfulla jag kan tänka mig att arbeta med. För några år sedan, närmare bestämt 2016, fick jag chansen att bygga upp en ny skola och en ny skolkultur. Jag och några lärare som jag arbetat med under flera år bestämde oss för att göra det. Det är min fulla övertygelse att en stark skolkultur där eleverna värnar om varandra och sin egen lärprocess är så kraftfull för alla barn, oavsett olika förutsättningar, dras med och blir påverkade av kulturen. Nu när vi implementerar IB´s pedagogiska tankar märker jag som rektor att vi förstärker vår kultur än mer samtidigt som vi fortsätter att utvecklas tillsammans.

Sanna Åhs, rektor

Pedagogik

Vår pedagogik är ett samspel mellan LGR 11 och IB (International Baccalaureate). Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Vi strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Vi har en helhetssyn på människan och ser ett samspel mellan akademiska och estetiska ämnen. Vi ser även teknologi och innovation som en självklarhet i dagens samhälle.

Möt rektor och personal

Välkommen in till oss!

Presentation DISN

Krig och barn hör inte ihop

Hör Ella Wirmark på DIS Nacka framföra ett tal.

Det är roligt att skriva om vår egen djurpark som vi håller på att skapa. – Det är roligt att leka med mina kompisar. Alla är så snälla.

Vad tycker ni bäst om med er skola?, Frågor till två elever i årskurs 1

Vi var lite nervösa när vi började skolan. Vi var rädda för stora barn. Men alla vara snälla så det gick över.

Hur var det när ni började i skolan?, Frågor till två elever i årskurs 1

Det finns många vänner här. Om man t ex slår sig kommer det alltid något barn och tröstar en. Och man lär sig mycket i skolan så man växer upp.

Varför tycker ni att man ska börja i den här skolan?, Frågor till två elever i årskurs 1