Lär känna våra rektorer – Bengt

rektor på en Dibberskola i Helsingborg

Vi fortsätter att ta pulsen på våra rektorer på Dibber. I dag är det Bengt Schölander som får svara på frågor. Bengt är rektor på Kubikskolan Dibber i Helsingborg.

Tänk tillbaka, varför valde du att börja arbeta på Dibber?

Jag är idrottslärare och har alltid haft en positiv syn på skolans betydelse för barn och ungdomar. Jag tycker om den dynamik som finns på en skola, alla möten, alla utmaningar. Blandningen av åldrar och bakgrund. Jag ville tillbaka till skolan för att se om jag kunde bidra med engagemang och erfarenhet efter flera år i näringslivet och Dibbers värdegrund passade mig. Därför valde jag Dibber när Dibber valde mig.

Hur tycker du nu att det är att arbeta på en skola på Dibber?

Det är en trygghet för mig att vara en del av en stor seriös skolkoncern. Det finns alltid någon att fråga och vi kan samarbeta vilket gör oss effektiva.

Varför tycker du att man ska välja en Dibber skola för sitt barn?

Dibber står för det finaste man kan göra. Vi vill få alla barn att utvecklas till sina bästa jag. Det pratar vi om hela tiden. Varje barn. Varje dag. Alla som jobbar på en Dibberskola har det med sig och det ger resultat.

Vad tror du är viktigt med en skola ur elevernas perspektiv?

Eleverna förstår såklart inte alltid betydelsen av skoltiden. De lever i nuet och framtiden kan de nästa inte ta in. Elever brukar säga att lärare ska vara snälla och när de blir äldre att de ska vara rättvisa, kunniga och inspirerande. Jag tror att barnen har rätt i allt detta.

Vad tror du är viktigt med en skola ur VH perspektiv?

Vårdnadshavare behöver känna sig trygga med att deras barn har det bra i skolan och att de lär sig mycket. Ibland behöver de förstå sin viktiga roll i att peppa sina barn, visa sig intresserade och förklara hur de kan lyckas i skolan. Känner de att alla dessa delar är på plats och skolan kan samarbeta bra med vårdnadshavare så är så mycket vunnet.

Vad drömmer du om när det gäller skolan?

Jag drömmer om att alla elever som går på skolan ska klara godkänt i alla ämnen. En slags nollvision för F. Resan dit har börjat. Utan att det sker på bekostnad av att man ska kunna få högsta meritvärde hos oss såklart.