Barnens hjärtedag 15 januari 2021

Vi är glada att varje år ha fyra internationella dagar som vi delar med våra förskolor och skolor i Sverige och de syskonförskolor -/skolor runt om i världen. Här kan man läsa mer om våra internationella dagar. De initiativ som våra förskolor och skolor gör synliggörs i sociala medier under: #barnenshjärtedag2021

Ett bra tillfälle att smitta varandra med vår hjärtekultur.