Skolval till 2022 Täby kommun

Dags att välja skola i Täby

Har du barn som ska börja eller byta skola till hösten? Här har vi samlat information till dig som ska söka en grundskola till ditt barn i Täby kommun.

Dibbers skolor i Täby

Ansökningsperiod 2022

Enligt Täby kommuns hemsida så är ansökningsperiod inför hösten 2022 mellan den 12 januari – 2 februari. Då kan du som bor i Täby kommun välja skola. Du gör ditt val enkelt på webben.

Din köplats kommer inte att påverkas beroende på vilken datum mellan den 12 januari – 2 februari som du gör ditt val (du kan också ändra ditt val inom den givna skolvalsperioden).

Så ansöker du till grundskola i Täby kommun

Skolvalet

Skolplikt gäller (sedan 1 januari 2018) från det att ditt barn är 6 år gammalt.

När du väljer förskoleklass, som förut hette nollan eller sexårsverksamhet, så väljer du vilken skola ditt barn ska börja i. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola och pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Ansök till en Dibber-skola i Täby kommun

Under skolvalsperioden krävs att du ställer dig i kommunens kö för att ansöka till en skola inom Dibber. Kontakta gärna rektor på den skola som du är intresserad av för mer information samt hjälp ansöka.

Du söker på webben genom Täbys självserviceplattform. Där finna alla skolor, både fristående och kommunala.

OBS – du som inte bor i Täby kommun

Du kan ansöka till en Dibber-skola i Täby kommun även om du inte bor i kommunen. Ta kontakt med rektor på skolan för att ansöka direkt till skolan.

3 viktiga val

I Täby kommun är det viktigt att du väljer 3 skolor (första-, andra- och tredjehandsval). Den skola du helst vill att ditt barn ska gå i ska du ange som förstahandsval. Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det är också viktigt att du väljer tre skolor, ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. 

De elever som inte kommer in på sitt förstahandsval, tas in på sitt andra- eller tredjehandsval. Om förstahandsvalet är en fristående skola som ligger närmre hemmet än den kommunala skola som ligger närmast, kan inte principen om relativ närhet åberopas. Om en elev inte kan få något av sina tre val tillgodosedda, sker placering vid den närmaste kommunala skola som kan erbjuda plats. Det gäller även om barnets vårdnadshavare inte gjort något aktivt val.

Här kan du läsa mer om Dibbers skola i Täby

Relativ närhet

Enligt skollagen har en elev rätt att gå i en skola som ligger ”nära hemmet”. Men ingen elev har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit. I Täby mäter man ”relativ närhet”, vilket betyder att man jämför varje elevs avstånd från folkbokföringsadressen till den önskade skolan, med andra elevers motsvarande avstånd. Med avstånd menas den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Webbsida för ansökan

Gå in via länken nedan och följ instruktionerna för att göra ansökan på kommunens webbsida. Du loggar in med bank-id (information om det nedan).

Bank-id

För att få ett Bank-id så ska du ha ett svenskt personnummer och vara kund i en bank som ger ut bank-id. Åldersgränser bestämmer bankerna men vanligast är 13 eller 18 år som yngre gräns. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Du skaffar BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika banker. Logga in i din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.

Länkar till information från några banker

Boka Öppet hus / visning på Dibbers skola i Täby

Öppet hus

Kontakta gärna den skola som du är intresserad av. Alla våra skolor på Dibber har öppet hus och personliga visningar löpande. Att komma och träffa personalen på skolan samt se dig omkring och ställa frågor är ett bra sätt att samla information inför valet.

Följ länk för att komma till respektive skolas hemsida. Kontakta skolans rektor för att boka en visning eller Öppet hus. Välkommen!

När skolvalsperioden är slut

Den 24 februari lämnas besked om skolplacering.

Relaterade artiklar