Söka förskola i Täby kommun

Alla barn har rätt till en förskoleplats från ett års ålder, men alla kommuner har inte riktigt samma regler och rutiner för ansökningar. Vad Täby kommun däremot har gemensamt med alla andra kommuner är att det är viktigt att vara ute i god tid för att ha så bra chans som möjligt att få en förskoleplats i önskad verksamhet. 

Ansök om förskoleplats i Täby – steg-för-steg

Du som bor i Täby kommun (eller är på väg att flytta till kommunen) kan genomföra hela ansökningsprocessen på kommunens hemsida. Så här går det till:

  • Välj förskolor: Välj ut upp till fem förskolor där du önskar förskoleplats. Kötiden kommer att gälla från dagen då ansökan kommer in, och du kan ställa ditt barn i kö så snart barnet har ett personnummer. Du kan välja mellan valfria förskolor, oavsett om de är kommunala eller fristående.
  • Ansök: Använd Täby kommuns e-tjänst för att ansöka om plats. Om du är på väg att flytta till Täby kommun men ännu inte är folkbokförd använder du en annan e-tjänst. Det är också möjligt för boende i Täby att ansöka om plats i annan kommun.
  • Tacka ja eller nej: När en plats blir tillgänglig för ditt barn kan du välja mellan några olika alternativ: acceptera (övriga alternativ tas då bort från ansökan), acceptera och behåll köplats (de andra alternativen blir kvar och du kan senare erbjudas plats på dessa), avstå (ansökan till den individuella förskolan tas bort) eller avstå med framflyttat startdatum (du får flytta fram startdatumet upp till två gånger).
  • Lämna inkomstuppgifter: När du accepterat en plats är det dags att lämna in inkomstuppgifter till Täby kommun. Uppgifterna avgör om du får betala maxtaxa eller en lägre för förskoleplatsen. Använd tjänsten ”Inkomstanmälan” för att lämna in uppgifterna.
  • Schema: Sist men inte minst behöver du också lämna in ett schema över vilka tider ditt barn kommer att vara på förskolan. Tiden avgörs i första hand av dina och eventuell annan vårdnadshavares arbets- eller studietider.
  • Inskolningsperiod: När starten närmar sig är det viktigt att planera för inskolningsperioden. Under inskolningen får barnet möjlighet att utforska sin nya förskolemiljö. Det innebär att en vårdnadshavare delvis deltar och måste finnas tillgänglig under hela inskolningen.

Turordning för förskoleplacering i Täby

När antalet sökande är fler än antalet lediga platser i en verksamhet måste Täby liksom andra kommuner prioritera enligt gällande regelverk. Närhetsprincipen är en sådan regel som innebär att barn har rätt till en placering nära hemmet. I praktiken betyder det att barn som bor på kortare relativt avstånd från förskolan har förtur framför de som bor längre bort. 

För barn med ett dokumenterat behov av särskilt stöd gäller andra regler och barnet kan i vissa fall erbjudas förskoleplats före ett års ålder. Om barnet som söker en förskoleplats där ett syskon redan går gäller också så kallad syskonförtur.

Vad händer vid arbetslöshet, permittering och föräldraledighet?

Även om du är mellan jobb, permitterad eller föräldraledig med ett annat barn har ditt barn möjlighet att delta i förskoleverksamheten. Kommunen är skyldig att erbjuda minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan när föräldrar är arbetslösa, men har möjlighet att erbjuda mer tid än så.

I Täby kommun har föräldralediga möjlighet att ha kvar sitt äldre barn i förskolan:

  • 15 timmar/vecka året runt, eller
  • 25 timmar/vecka under skoldagar (exklusive lov och ledigheter).

Dibbers förskolor i Täby kommun

Om du fortfarande letar efter rätt förskola i Täby är du välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Klicka på ”Läs mer” så hittar du kontaktuppgifter om du har frågor eller vill ta reda på om det finns lediga platser.

Läs mer