Välkommen till en förskola med naturprofil!

Runborgs förskola är belägen i ett naturskönt och lugnt område i Täby kyrkby. Här har vi de allra bästa förutsättningarna att bedriva en verksamhet utifrån vårt naturkoncept och Dibbers hjärtekultur.

Förskolan är idag organiserad i två avdelningar, ”Hugin” och ”Munin”. Avdelningarna har ett tätt samarbete och arbetar både åldersblandat och åldersvis under dagens aktiviteter.

På Runborg förskola är tiden lärorik, trygg och rolig!

Titta in hos Runborg

Se vår fina gård och titta in i våra lokaler!

Vi har två barn som går på Runborgs förskola. Personalen är verkligen helt fantastisk. Ända sedan första dagen har de varit så tillmötesgående, inkluderande och fina mot våra tjejer – som stormtrivs! Dessutom har tjejerna utvecklats och lärt sig enormt mycket, vilket vi är övertygade till stor del beror på att personalen är så engagerade i allt som görs. Det känns otroligt bra för oss som föräldrar att veta att vi lämnar dem i så goda händer varje dag.

Ha en fin dag!

Therése & Johan

Naturen som granne

Vi vill ge våra barn många goda naturupplevelser med lek och erfareheter från att vistas i skog och mark. På så sätt utvecklar barnen ett gott förhållningssätt till naturen och vår miljö, vilket sätter spår och påverkar barnen till att vilja ta hand om och visa omsorg för vår natur. 

Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.