Välkommen!

Runborgs förskola är belägen i Täby kyrkby i ett villa/radhusområde med skogen som granne.

Vi har en stor och kuperad gård som bjuder in till olika typer av lekar, rörelse och utforskande.

Förskolan är idag organiserad i tre avdelningar. Avdelningarna ”Hugin” och ”Munin” för de äldre barnen 3-6 år, samt Mimer för de yngre barnen 1-3 år.

På Runborg är tiden på förskolan lärorik, trygg och rolig!

Vi har två barn som går på Runborgs förskola, ett på Mimer och ett på Munin. Personalen är verkligen helt fantastisk. Ända sedan första dagen har de varit så tillmötesgående, inkluderande och fina mot våra tjejer – som stormtrivs! Dessutom har tjejerna utvecklats och lärt sig enormt mycket, vilket vi är övertygade till stor del beror på att personalen är så engagerade i allt som görs. Det känns otroligt bra för oss som föräldrar att veta att vi lämnar dem i så goda händer varje dag.

Ha en fin dag!

Therése & Johan

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.