Välkommen!

Här på Runborg skola ska alla få möjligheten att utmanas och utvecklas och vi arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Hos oss kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 6.

Vår värdegrund är viktig för oss och tillsammans skapar vi en skola där alla barn ska bli sedda, få känna sig trygga och få studiero.

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler

Se filmen om Runborg

Välkommen in att se hur vi har det på Runborg, vi har skapat en liten film för att visa upp verksamheten.