Välkommen!

Här på Runborg skola ska alla få möjligheten att utmanas och utvecklas och vi arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Hos oss kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 3.

Vår värdegrund är viktig för oss och tillsammans skapar vi en skola där alla barn ska bli sedda, få känna sig trygga och få studiero.

Dibbers skolor pedagogik

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

Dibbers skolor har unika profiler

Rektor presenterar

Rektor och speciallärare/arbetslagledare berättar om Runborg skola.

Runborg skola personlig och liten skola där barnen får utveckla sina fina självkänslor och kunskaper i lugn och tygg miljö. Från förskoleklass upp till årskurs 3.


I bloggen samlar vi information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar vad du kan ha i åtanke i skolvalet. Läs mer: