Välkommen!

Här på Runborg skola ska alla få möjligheten att utmanas och utvecklas och vi arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Hos oss kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 6.

Vår värdegrund är viktig för oss och tillsammans skapar vi en skola där alla barn ska bli sedda, få känna sig trygga och få studiero.

Se filmen om Runborg

Välkommen in att se hur vi har det på Runborg, vi har skapat en liten film för att visa upp verksamheten.