Besked ansökan

om att bedriva undervisning delvis på engelska

Dibber har för tre skolors räkning ansökt om att få bedriva viss del av undervisningen på engelska. Vi har beviljats tillstånd för Dibber International School Nacka och fått avslag för Dibber International School i Sollentuna samt Helsingborg.

“Jag är glad och oerhört stolt över att vi kommer kunna öppna upp Dibber International School i Nacka med alla våra fyra pelare är på plats i god tid innan skolvalet 2021 och innan undervisningen ska starta. Det är så det ska vara. Vi har en bit kvar för DIS i Sollentuna och Helsingborg – som var först ut som Dibber International School. Vi välkomnar de kommentarer som Skolinspektionen har kommit med kring våra ansökningar rörande undervisning med utökad engelska. Det blir en viktig del i vårt fortsatta arbete på skolorna. Vi kommer inge nya ansökningar när vi är i mål med det arbetet. Till dess att alla pelare är på plats även här arbetar vi med att förfina och utveckla arbetet med våra tre resterande pelare på skolorna.”
Sara Lundberg, Skolchef Dibber Sverige


Tillstånd beviljat

Vi har glädjande fått beviljat tillstånd för att bedriva viss del av undervisningen på engelska för vår skola Ältahöjden. Skolan kommer därför med start nu under VT21 att förbereda för att i augusti 2021 starta upp undervisning på delvis engelska. Skolan kommer att byta namn till Dibber International Nacka och kommer i och med detta att utveckla sin redan tidigare förankrade pedagogik. Skolan kommer att utvecklas vidare inom Dibber International School 4 grundpelare:

  • IB programmet och LGR11
  • Tvåspråkig undervisning
  • Utökad estetisk verksamhet mot musik
  • Teknologi och innovation

Under våren kommer vi att lämna in ansökan för att få starta upp som kandidatskola för IB programmet och ser fram mot att inför läsårsstart 2021 kunna starta upp med en väl genomarbetad pedagogisk inriktning och en långsiktig plan för att med våra elever och deras lärande i fokus utveckla en skola i världsklass! “Vi får världens viktigaste värden att växa”

Tillstånd avslaget

Vi fick idag besked om att vi fått avslag på de ansökningar som skickats in avseende att bedriva viss del av undervisningen på engelska på Dibber International School Sollentuna och Dibber International School Helsingborg.

Av Skolinspektionens beslut framgår att vi tydligare behöver visa hur vi ska hantera svenska språket, uppbyggnad av engelsk språkförståelse samt väga av IB mot svensk läroplan. Vi gör nu en grundlig analys av beslutet och kommer att återkomma med en ny ansökan i början av nästa år med ambition att tillståndet kommer på plats under våren.

Arbetet och undervisning vid skolan fortsätter som vanligt. Som tidigare gäller att Ingen övergång till att ha delar av undervisningen på engelska kommer ske innan tillståndet är på plats och då i en takt som är anpassad till våra elever. De övriga tre pelarna som vi jobbar efter inom Dibber International School är sedan tidigare påbörjade och i full färd med att förankras i verksamheterna.


Nyheter relaterade till Dibber International School