Angående Dibber International School i Sollentuna

Med anledning av socialdemokraternas förslag att lägga ner Dibber International School Sollentuna och starta en kommunal skola istället.

Dibber International School Sollentuna (DISS) är en skola med höga elevresultat (över riksgenomsnittet), en unik profilering inom musik samt en kandidatskola för IB. Med en tuff start, då det mycket olyckligt missades att söka ett tillstånd för arbetet med nya profileringen, har skolan genomgått en riktad tillsyn utan anmärkning, samtidigt har Dibber Sverige fortsatt att arbeta hårt för att utveckla en skola med hög kvalitet och med fokus på att ge eleverna förutsättningar för ett mer globalt samhälle.

”Dibber Sverige har 23 förskolor och skolor i Sollentuna kommun, vi har vårt huvudkontor i Helenelund och har en mycket god dialog med kommunen i övrigt. Vi betraktar Sollentuna som en strategisk viktigt samarbetspartner och i ljuset av det känns Socialdemokraternas utspel mot en enskild skola, som har stigande elevantal och meritvärden, förvånande, säger VD Carl Georgsson.”

Arbetet med att utveckla skolan har varit intensiv och sedan årsskiftet har DISS genomgått en riktad tillsyn (som gått igenom utan anmärkning), det har rekryterats en ny rektor med erfarenhet från Internationella skolor, det har rekryterats en MYP* coordinator med lång erfarenhet inom IB och Dibber Sverige skolor har rekryterat en ”IB development manager” med femton års erfarenhet från IB.

”Vi har drygt 300 elever som går på DISS i dag och som har valt skolan nu och framöver. Vi är stolta över vår skola. Att socialdemokraterna nu vill stänga ner skolan tycker jag är oerhört tråkigt och det ger felaktiga signaler till våra elever och den personal som arbetar där varje dag. Jag bjuder gärna in de socialdemokrater i Sollentuna som vill komma på besök, där vi kan få bemöta deras kritik och visa upp vår fina skola. Efter skoltid så klart, givet rådande läge”, säger Sara Lundberg Skolchef inom Dibber Sverige.

Dibber Sverige driver 14 skolor runt om i landet var av en av dem är Dibber International School Sollentuna. Skolan har en profilering mot musik och alla elever ges möjlighet att lära sig spela ett instrument, något som många elever och vårdnadshavare uppskattar. Skolan har också en internationell profil och är en kandidatskola för IB. DISS erbjuder en svensk grundskoleutbildning, F-9, tillsammans med IBs pedagogiska program

*MYP står för ”middle years program” och motsvarar åk 6 – 9

Relaterade artiklar DIS Sollentuna

Nyheter relaterade till DIS


Socialdemokraterna i Sollentuna på facebook