Ny biträdande skolchef med elevhälsa i fokus

Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med

Jag heter Arild Werling, är legitimerad psykolog och har jobbat i olika roller inom skola. Bland annat som skolpsykolog, organisationspsykolog, chef för elevhälsa och rektor. Jag tror att den röda tråden i mitt yrkesliv är en övertygelse om skolans fundamentala betydelse för barn och ungas livsvillkor och framtid. Forskning visar entydigt att barn som lär sig mår bra och barn som mår bra lär sig. En fungerande skolgång är dessutom en av de viktigaste friskfaktorerna i ett livsperspektiv. Kan vi se till att elever lär sig och har det bra i skolan så har vi gjort en insats för både individen och samhället som inte går att överskatta. Därför känns det oerhört spännande att i rollen som biträdande skolchef med särskilt fokus på elevhälsa inom Dibber få var en del i att skapa goda förutsättningar för barn och unga!

Vad tror du är viktigt med en skola ur elevernas perspektiv?

Det finns gedigen kunskap inom bland annat psykologi om vad barn behöver för att må bra, utvecklas och lära sig. Grundläggande är att eleverna har goda relationer till trygga vuxna, att tillvaron är tillräckligt förutsägbar och att de upplever trygghet. Allt detta går hand i hand med skolans kärnuppdrag, att ge våra elever en god utbildning. Att vi har lärandet i fokus för hela skolans verksamhet är det absolut viktigaste ur ett elevperspektiv.

Vad tror du är viktigt med en skola ur vårdnadshavarnas perspektiv?

Till stor del tror jag det överlappar med det som är viktigt för eleverna. Vårdnadshavare behöver känna tillit till att skolan utför sitt uppdrag på ett bra sätt och att deras barn är trygga i skolan. För det krävs att skolan är bra på att kommunicera sitt uppdrag samt att det finns möjligheter till samverkan mellan hem och skola.

Min erfarenhet är att vårdnadshavare är trygga och nöjda när de har en god relation till skolan och upplever att skolan arbetar för att skapa goda förutsättningar för eleverna.

Vad drömmer du om när det gäller skolan?

Jag drömmer om en skola där alla elever känner trygghet, har goda relationer, blir utmanade och får med sig kunskaper de kan bygga sin och vår gemensamma framtid på. Och helst ska de ju ha kul på vägen också!