Ny expertutvecklare av DIS profil

Möt Christiane Candella – ny IB Pedagogisk Strateg på Dibber

Berätta om dig själv

Jag ser mig själv först och främst som lärare med en passion att tända elevers lust att lära sig nya saker och se världen omkring sig. I den nya världen finns så mycket intryck och information som kommer hela tiden, det finns oandliga möjligheter till att odla nyfikenhet för att skapa ett livslångt lärande.

Vari ligger din passion för skola?

Sedan jag utbildat mig som grundskolelärare har det varit en av mina största passioner inom utbildning att se barn var de än befinner sig och hjälpa dem vidare, och att livet inte alltid är en rak väg. Men även en krokig väg kan leda till ett meningsfullt och givande liv. Samtidigt det är viktig för mig att inte släppa höga krav, jag tror på att hitta den fina balansen mellan att uppmuntra självförtroende och ha höga förväntningar. Det är där jag trivs bäst.

Hur känns det nu att ha landat här hos oss på Dibber?

Jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans med alla på Dibber för att fortsätta arbetet med att bygga upp ett starkt och framgångsrikt skolkoncept i Sverige åt Dibberskolorna. Jag tycker att det är superspännande att jobba på en ny verksamhet där jag kan vara med och bidra med min erfarenhet och komma med nya idéer. Skolutveckling utifrån ett systematiskt och genomtänkt arbetssätt är viktigt och jag ser extra mycket fram emot att bygga upp et framgångsrikt internationellt koncept i Sverige.

Hur går dina tankar kring Dibbers internationella skolor?

När jag hörde att Dibber skulle utveckla ett internationellt koncept i Sverige tänkte jag, YES! Vad roligt! De flesta IB-skolor i Sverige är till för utländska familjer, men jag har alltid tyckt att det var synd att bara utländska familjer får vara med en så genomtänkt och elev-centrerad utbildning. Så när jag hörde att Dibber ville utveckla IB vidare i Sverige var jag helt övertygad om att jag vill vara med på resan.

Berätta om din erfarenhet av att starta internationella skolor

Jag har jobbat hela min karriär på internationella skolor på olika slag, både utomlands och i Sverige. Profilen är lockande för mig eftersom vi inte bor i ett litet samhälle länge. Även om man bor kvar i samma stad hela sitt liv, har man ofta kontakt via jobb och resor och inte minst via internetet med hela världen. Det har skapat ett globalt perspektiv, men med det nya exponering behöver man en verktygslåda för att kunna bearbeta information flöde, perspektiv och händelser med ett kritisk tänkande för att skapa mening i det hela. IBs vision förklarar det bra tycker jag:

the IB works to “encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.”

Med det som utgångspunkt kan man bidra genom utbildning för att bygga ett multikulturellt samhälle där alla känner sig välkomna och delaktiga.

Min bakgrund i skola är att jag har undervisat i grundskolan från f-klass till åk 9, har behörighet i engelska (läs och skrivutveckling), matte, SO och NO och för högstadiet inom naturorienterande ämnen.

Efter sex år i klassrummet inom olika verksamheter blev jag tillfrågad om jag ville driva den pedagogiska utvecklingen på min dåvarande skola vilket jag sen gjorde såsom en ”PYP coordinator” samt biträdande rektor, tills jag fick det spännande uppdraget att starta Stockholms först kommunala internationella skola med IB-pedagogik.

Under de senaste tio åren som skolledare genomförde jag många olika uppdrag, bland annat har jag startat upp en helt ny IB-skola med PYP och MYP, projektlett ansökan och genomförande av två olika program för att nå IB-auktorisation och lett två olika skolor genom IB verification-besök. Under det sista året ledde jag MYP programmet på ISSR genom en framgångsrik ”evaluation visit” som vi fick mycket beröm för och inga anmärkningar på verksamheten.

Vi har nu tre starka Dibber International School (DIS) i Sollentuna, Helsingborg och Nacka. Den senaste att komma med i den internationella gemenskapen var DIS Nacka. DIS har tagits emot väldigt väl av både elever och vårdnadshavare i stort vilket vi såklart tycker är väldigt roligt!

På grund av ett misstag i hur vi kommunicerade och införde engelska i undervisningen på DIS Sollentuna så fick vi några artiklar i tidningarna för ett tag sedan. Har du några tankar kring det från ditt perspektiv?

Det är synd att DIS Sollentuna hade så stormigt höst. Var jag ser som det viktigaste är att det är en riktigt bra skola och den har alla förutsättningar för att utvecklas vidare ännu mer. Genom att inkludera hela skolan, inte minst vårdnadshavare, personal och elever, så kan skolan stå starkt och skapa en plan framåt där barn får en högkvalitetsutbildning enligt Lgr11 och IBs metodik.

Om du sätter dig in i elevernas perspektiv, vad tror du är viktigt med skolan då?

Skollagen och IB talar mycket om hur viktigt det är att involvera alla för att skapa en framgångsrik och demokratisk skola. Barnen är kloka och vet precis vad som händer i en skola så det är superviktigt att bygga in strukturer där man kan lyssna in hur de ser på skolan och vad de ser för utvecklingsområden.

Vad tror du är viktigt med en skola ur vårdnadshavares perspektiv?

Först och främst tror jag att familjer vill att barnen ska känna sig trygga i sin skola och ha kompisar, precis som Maslovs trappsteg påpekar, men inte långt efter kommer höga krav och kvalitet på stimulans och utveckling.

Det finns intressant forskning från New York Citys skolsystem* där man sett ett tydligt samband mellan vårdnadshavares perspektiv på skolan, som en bra eller minde bra, och eleverna skolresultat. Det är viktigt att lyssna till vårdnadshavare för att bygga en uppfattning om deras syn på skolan och använda informationen för att utveckla skolan vidare.

Vad drömmer du om när det gäller skola?

Jag har inte särskilt höga eller annorlunda drömmar om skolan. Jag tror mest att en skola ska vara trygg, stimulerande och se på barn var de än befinner sig i sin utveckling. Det som har varit drivande för mig i min karriär är att läraren och skolorna i sin helhet bör vara stolta över sina verksamheter och hålla hög kvalité med kompetenta medarbetare som tror på vad de gör.

*Charbonneau, É. & Van Ryzin, G. G. (2012)Performance Measures and Parental Satisfaction With New York City Schools,The American Review of Public Administration,Vol. 42, No 1, pp 54