Hjärtekulturspridare i praktiken

Dekorativt trähjärta

En av Dibbers internationella dagar, som firas av alla i Dibberkoncernen, heter Hjärtedagen. Den hjärtekultur som vi vill sprida på Hjärtedagen innebär bland annat följande:

  • Vi vill att alla barn ska uppleva sig själva som viktiga för samhället – de ska känna sig värdefulla varje dag – och de bör lära sig att andra också är värdefulla
  • Vi vill att alla barn ska ha en positiv uppfattning om sig själva och andra
  • Vi vill att alla barn ska uppleva positiva, sociala attityder och handlingar och att de själva ska utveckla dessa och genomföra dem i praktiken
  • Vi vill att alla barn ska få positiv feedback varje dag och att de också ger positiv feedback till andra varje dag
  • Vi vill att alla barn ska lära sig att sätta gränser för sig själva, att de upplever att dessa gränser respekteras av andra och att de lär sig att respektera andras gränser
  • Vi vill att alla barn ska få hjälp att hantera konfliktsituationer, som en del av att leva ska de känna att de vuxna är där och hjälper dem när det är svårt
  • Vi vill att alla barn ska uppleva att mötas på ett omtänksamt och respektfullt sätt och att de lär sig att möta andra med omsorg och respekt
  • Vi vill att alla barn ska utveckla tolerans, intresse och respekt för varandra och för att alla människor är unika

Vad betyder detta i praktiken? Vi tar pulsen på Anna Fondell Persson, hjärtekulturspridare och rektor på en av våra vinnarskolor, Dibber International School Helsingborg (DISH), från Dibbers hjärtedag 2021.

Håll utkik för det kommer en till intervju med vinnarFörskolan inom kort 🙂

Hej Anna! Berätta om hur det kändes att vinna priset som årets hjärtekulturspridare.Porträtt Anna Fondell Persson

Det kändes fantastiskt att ta emot utmärkelsen som årets hjärtekulturspridare. Jag är stolt rektor eftersom jag vet att alla medarbetare arbetar utifrån att varje elev ska känna sig unik, varje dag.

Vad betyder hjärtekultuspridare för dig?

Att vara en hjärtekulturspridare innebär att sprida kärlek och medmänsklighet. Vi får världens viktigaste värden att växa genom att vara goda förebilder, att verksamheten har en tydlig struktur med höga förväntningar och att vi skapar goda relationer.

Vad gjorde ni för att sprida hjärtekultur i ert närområde?

På morgonen på Hjärtedagen spelades det fiol och eleverna sjöng för föräldrarna. Under dagen spred eleverna kärlek och medmänsklighet genom att skriva olika positiva meddelande runt skolan och i Rydebäck. Användandet av konstformen ”Streetart” i sina kreationer gjorde att skolan skapade ett konstprojekt som engagerade och inspirerade människor i närområdet. Vår skola lever våra värden att få Värdens viktigaste värden att växa.

Berätta mer om streetartprojektet, vad var det för kreationer?

Skolan ville förmedla kärlek och medmänsklighet till byborna i Rydebäck med hjälp av en konstform. Eleverna var kreativa och med hjälp av olika material i tyg, garn, tygremsor och filt tillverkade eleverna konst. Det var olika meddelande på konsten såsom: You are loved! Du är unik! Du är värdefull! You are awesome!, och liknande.

Vart ställdes det ut?

Konsten sattes upp på skolans staket runt skolgården så att förbi passerande bybor får inspiration och glädje. Dessutom kan alla våra föräldrar på skolan läsa budskapen varje dag. Eleverna på Fritidshemmet var också engagerade i projektet och tillverkade kort med fina meddelande som delades ut till föräldrar och i närliggande brevlådor.

Vi vill att alla elever ska uppleva sig själva som viktiga i samhället- de ska känna sig värdefulla varje dag och bidra att andra känner sig värdefulla.

Vad fick ni för reaktioner?

Vi har fått mycket uppmärksamhet av personer som promenerar och cyklar förbi vår skola. Ett viktigt budskap som förmedlas på ett kreativt sätt, har några uttryckt. Mer kärlek i världen!