Söka förskola i Helsingborgs kommun

Söka förskola i Helsingborgs kommun

Du som bor i Helsingborgs kommun har rätt att ansöka om plats för ditt barn på valfri förskola. Ditt barn får börja i förskolan från ett års ålder, men tänk på att platserna inte är obegränsade, så det är viktigt att ansöka i god tid innan ni behöver förskoleplatsen. En viktig hålltid i Helsingborgs kommun är att ansökan bör vara inlämnad minst fyra månader innan önskat startdatum.

Ansök om förskoleplats i Helsingborg – steg-för-steg

När du har bestämt dig för i vilken förskola du vill placera ditt barn är ansökningsprocessen okomplicerad. Så här går det till:

  1. Använd Helsingborgs kommuns e-tjänst för att ansöka om plats. Villkoret är att ditt barn är minst ett år vid önskat startdatum. För att få ett så bra ködatum som möjligt måste din ansökan komma in minst fyra månader innan ni behöver platsen. Du får ansöka om placering på vilken förskola du vill. 
  2. Skol- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta dig via brev, sms eller mejl när det finns en plats för ditt barn på en förskola.
  3. Du har nu möjlighet att tacka ja eller nej till platsen och om du erbjuds plats på fler än en förskola är det viktigt att du svarar på alla erbjudanden. Ditt barn kommer att tas bort från kön om du tackar ja till ditt förstahandsalternativ, men om du tackar ja till en plats som inte är förstahandsvalet står ditt barn kvar i kö till de högre rankade alternativen. Du behåller ködatumet, men platsgarantin slutar att gälla. Tackar du nej till förstahandsvalet stryks du från alla alternativ och måste göra en ny ansökan vid ett senare tillfälle.
  4. När du tackat ja till en plats behöver du lämna inkomstuppgifter som avgör vilken avgift du får betala för platsen. Inkomstuppgifterna ska uppdateras årligen oavsett om din inkomst förändrats. Om du inte lämnar några inkomstuppgifter får du betala maxbeloppet. Du lämnar enklast in uppgifterna via kommunens e-tjänst.
  5. Du ska också lämna in ett schema över vilka tider ditt barn behöver vara på förskolan. Tiden avgörs av dig och annan vårdnadshavares arbets- eller studietider inklusive restid. Förskolan har rätt att begära intyg på att tiderna är korrekta.
  6. Ditt barn måste börja på förskolan inom två veckor efter det datum du accepterat som startdatum, annars förlorar du platsen och måste ansöka igen.

Turordning för förskoleplacering i Helsingborg

Du kommer i första hand att erbjudas en plats med hänsyn till de förskolor du önskat. I andra hand är det närheten till hemmet som avgör prioritetsordningen. Barn med särskilt behov av stöd har förtur till plats efter beslut från Elevhälsan i Helsingborgs stad.

För barn som är folkbokförda i samma familj gäller syskonförtur, vilket betyder att syskonet har förtur till en ledig plats på samma förskola under förutsättning att du som vårdnadshavare ansökt minst fyra månader i förväg.

För barn som inte har förtur gäller placering utifrån ködatum. Om du ansökt mer än fyra månader innan önskat startdatum blir ködatumet fyra månader innan start. Ansöker du senare blir ditt ködatum det datum din ansökan kommer in.

Ändringar i din befintliga förskoleansökan

Att göra ändringar i din förskoleansökan innan du fått erbjudande om plats kan påverka ditt ködatum. Återigen gäller att din ändring ska inkomma mer än fyra månader innan önskad start, annars gäller datumet för ändringen som nytt ködatum.

För att göra ändringar i din förskoleansökan hör du av dig till Helsingborg Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se, eller genom att besöka Kontaktcenter på Stortorget 17.

Planera för inskolningen

Ditt barns tid på förskolan påbörjas med en inskolningsperiod då barnet i sin egen takt får utforska den nya miljön samt träffa pedagoger och nya kompisar. Som vårdnadshavare   deltar du under delar av inskolningen, som anpassas i tid efter barnets individuella behov. Därför är det viktigt att sätta av tid för den här perioden – och ta med i beräkningarna att tiderna som du och/eller ditt barn tillbringar på förskolan kommer att variera. 

Vad händer vid arbetslöshet, permittering och föräldraledighet?

För dig som är arbetssökande eller permitterad gäller att ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar i veckan. Är du föräldraledig med ett nyfött barn får det äldre barnet behålla sitt schema under två månader och får därefter vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Under vissa omständigheter kan du ansöka om utökad tid i förskolan även om du är föräldraledig eller av annan anledning inte arbetar. Utökad tid kan vara en möjlighet för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller behöver vara på förskolan mer på grund av familjesituationen i övrigt.

Dibbers förskolor i Helsingborgs kommun

Om du fortfarande letar efter rätt förskola i Helsingborg är du varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Kontakta förskolans rektor om du har frågor eller vill ta reda på om det finns lediga platser.

Trollfjöljten förskolaLäs merHitta på karta

Fröhuset Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Fyrklövern Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Stattena Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Tussi förskola | Läs mer | Hitta på karta

Kärnhuset Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Råå Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Rydebäck förskola | Läs mer | Hitta på karta

Ramlösa Montessoriförskola | Läs mer | Hitta på karta

Läs mer