Söka förskola i Huddinge kommun

Om du bor i Huddinge (eller är på väg att flytta till kommunen) har du rätt till en förskoleplats för ditt barn genom kommunens platsgaranti, men du har också möjlighet att önska placering på utvalda förskolor.

Som alltid är platserna emellertid begränsade, så det är viktigt att vara ute i god tid. En viktig hålltid är att din ansökan måste inkomma minst fyra månader före önskat startdatum – något som också är ett villkor för att platsgarantin ska gälla.

Ansök om förskoleplats i Huddinge – steg-för-steg

Så här går det till att ansöka om en förskoleplats för ditt barn i Huddinge kommun:

  1. Välj tre alternativ: Börja med att ta reda på vilken eller vilka förskolor som du bedömer är de bästa alternativen för ditt barn. Du kan sedan ange dina tre främsta önskemål rangordnade efter prioritet.
  2. Lämna in ansökan: För att lämna in din ansökan, använd Huddinge kommuns e-tjänst ”Ansökan om förskoleplats”. Glöm inte att din ansökan bör komma in minst fyra månader innan ni behöver platsen. Chanserna att få en plats på någon av dina önskade förskolor är som bäst när höstterminen börjar, i augusti.
  3. Svara inom åtta dagar: När du blir erbjuden en plats (via post eller e-post) är det viktigt att du tackar ja eller nej till platsen inom åtta dagar.
  4. Lämna schema- och inkomstuppgifter: Du och eventuell annan vårdnadshavare behöver också lämna in inkomstuppgifter som avgör hur hög avgiften blir. Om inkomstuppgifterna uteblir debiterar kommunen maxtaxan. Lämna också in ett schema med de tider ditt barn behöver vara på förskolan. Blanketterna hittar du här.

Turordning för förskoleplacering i Huddinge

Förutsatt att din ansökan kommer in minst fyra månader före önskad start utgår kommunen i första hand från dina tre prioriterade förskolor och i andra hand från förskolor i närheten.

Om kommunen inte kan erbjuda en plats på vare sig någon av de önskade förskolorna eller en förskola i närheten blir du erbjuden en ledig plats på en annan förskola, som kan vara kommunal eller fristående. I så fall står ditt barn fortfarande kvar i kön till önskade förskolor.

Tänk på att närhetsprincipen innebär att barn i största möjliga utsträckning bör erbjudas en förskoleplats i sitt närområde. När du väljer en förskola i ett bostadsområde längre bort har alltså barn som bor nära förtur i normalfallet.

Barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling är också prioriterade, liksom barn som har syskon som sedan tidigare går på samma förskola (så kallad syskonförtur).

Om du vill byta förskola vid ett senare tillfälle

För att i ett senare skede byta förskola kan du ställa dig i kö till andra förskolor i Huddinge. Det gör du genom att lämna in en ny ansökan via förskolans e-tjänst. Den huvudsakliga perioden för byten är augusti–september, men byten som är prioriterade hanteras löpande under året.

De som prioriteras vid byte av förskoleverksamhet är:

  • barn som inte har en plats nära sitt hem.
  • barn med syskonförtur som inte har en plats i samma förskola som syskonet.

Att söka förskoleplats i annan kommun

Du har också möjlighet att önska förskoleplats i en annan kommun än Huddinge. I så fall behöver du själv ta kontakt med den andra kommunen och förskolan där du vill söka plats åt ditt barn. Om kommunen kan intyga att du får den plats du önskar skickar du din ansökan till Huddinge kommun. För att du ska få platsen måste Huddinge kommun komma överens med den mottagande kommunen och förskolan.

Sätt av tid för inskolning

Tänk på att ditt barns tid på förskolan inleds med en inskolningsperiod då du som vårdnadshavare till viss del deltar. Inskolning sker inte efter ett förutbestämt schema, utan anpassas individuellt så att ditt barn får utforska den nya miljön i sin egen takt.

Vad händer vid arbetslöshet, permittering och föräldraledighet?

I första hand är det vårdnadshavarnas studie- eller arbetstider som avgör hur länge barnet får vara i förskolan. Men även om föräldrarna varken studerar eller arbetar har barnet möjlighet att vara delta i verksamheten 25 timmar per vecka i Huddinge kommun.

Dibbers förskolor i Huddinge kommun

Om du ännu inte hittat rätt förskola i Huddinge är du välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. På de individuella förskolornas sidor hittar du mer information, inklusive kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Läs mer