Söka förskola i Trosa kommun

Från och med ett års ålder har ditt barn rätt till barnomsorg under tiden föräldrarna arbetar eller studerar. Men för att vara garanterad en plats är det viktigt att vara ute i tid. Enligt skollagen ska en förskoleplats erbjudas inom fyra månader efter ansökan, vilket också är den gräns som Trosa kommun och många andra kommuner i landet tillämpar.

Utöver vad som föreskrivs av skollagen är det däremot upp till den individuella kommunen att ta fram regler och rutiner. Dessa varierar därför något mellan olika kommuner och här tittar vi närmare på vad som gäller i Trosa.

Ansöka om en plats till en Dibberförskola i Trosa

Observera att Dibber har en egen kö i Trosa så för att ansöka till en förskola inom Dibber:
1. Gå till den förskola du är intresserad av (här kan du sortera efter kommun, eller se lista längst ner på denna sida)
2. Klicka på knappen ”Ansök till oss”
3. Fyll i dina uppgifter

Om du vill ha hjälp med ansökan så kan du kontakta rektor på den förskola du är intresserad av.

Ansök om förskoleplats i Trosa – steg-för-steg

Att ansöka om förskoleplats i Trosa kommun går till så här:

  • Välj upp till fyra förskolor: När du söker förskoleplats i Trosa kommun har du möjlighet att ställa dig i kö till fyra olika alternativ. För att söka till kommunala verksamheter använder du enklast kommunens e-tjänst, och för att söka till fristående förskolor vänder du dig till den individuella förskolan. Som ködatum räknas det datum då din ansökan kommer in och registreras.
  • Svara på erbjudandet: När ditt barn blir erbjuden en plats måste du svara inom 14 dagar, annars går platsen till nästa barn i kön. Om du tackar nej till erbjudandet måste du ställa dig i kö på nytt.
  • Lämna inkomstuppgifter och schema: Barnomsorgsavgifterna beräknas baserat på vårdnadshavarnas bruttoinkomst. För att få en lägre avgift än kommunens maxtaxa måste du (eller ni om ni är två vårdnadshavare) lämna in inkomstuppgifter till kommunen och hålla dessa uppdaterade. Det enklaste sättet att lämna inkomstuppgift är via kommunens e-tjänst Barnomsorgswebben. Här kan du också lämna in schema med de tider ditt barn behöver vara i förskolan.
  • Planera för inskolning: Kom också ihåg att sätta av tid för inskolningsperioden. Den är till för att ditt barn ska få möjlighet att utforska den nya miljön i sin egen takt. Inskolningen tar vanligtvis mellan en och två veckor och en vårdnadshavare måste finnas tillgänglig under hela perioden.

Turordning för förskoleplacering i Trosa

Tyvärr har ingen förskola ett obegränsat antal platser, så om det är fler barn i kö än det finns platser måste kommunen prioritera. Enligt skollagen och Trosa kommuns regelverk gäller i så fall de här turordningsreglerna:

  1. Barn med särskilda behov av stöd i sin utveckling.
  2. Syskonförtur för barn med äldre syskon som redan har plats i samma verksamhet.
  3. Ködatum.
  4. Barn som vill byta förskola.

Barn som bor i Trosa kommun har förtur framför barn som är folkbokförda i en annan kommun. En annan regel är den så kallade närhetsprincipen, som innebär att barn ska erbjudas plats så nära hemmet som möjligt.

Vad gäller vid arbetslöshet eller föräldraledighet?

Även om du inte jobbar eller studerar för närvarande har ditt barn möjlighet att fortsätta delta i förskoleverksamheten, men i begränsad omfattning. I Trosa kommun får barn till föräldralediga och arbetssökande vara förskolan upp till 24 timmar i veckan. Schemaläggning av timmarna sker i samråd med förskolans rektor.

Dibbers förskolor i Trosa och Vagnhärad

Om du fortfarande letar efter rätt förskola i Trosa eller Vagnhärad är du varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Klicka på ”Läs mer” så hittar du kontaktuppgifter om du har frågor eller vill ta reda på om det finns lediga platser. Du kan också ansöka direkt på hemsidan.