Lär känna våra rektorer – Eleonor

rektor för fyra förskolor i Nyköping

I dag besöker vi Eleonor som är rektor på fyra av Dibbers förskolor i Nyköping som heter Dibber Backebo förskola, Dibber Knyttebo förskola, Dibber Svalbo förskola och Dibber Västerbo förskola.

Berätta om dig själv

Jag heter Eleonor Dahlberg och arbetar som rektor för fyra Dibber förskolor i Nyköping. Tidigare har jag arbetat inom företaget sedan 2012 och sedan 2018 har jag har rektorsuppdraget. Mina utbildningar är förskollärare och busschaufför då jag under ett par år arbetade i en förskolebuss som vi hade på Västerbo förskola. En intressant och spännande kombination, och för den delen inte helt vanlig heller. Jag läser för nuvarande på Rektorsprogrammet på Stockholms universitet i kombination med min rektorstjänst.

Tänk tillbaka, varför valde du att arbeta på Dibber?

Jag minns att jag fastnade för den kortare sträckan mellan medarbetare och ledning. När jag började min anställning var känslan att det var närmare till beslut och närmare till chefer och stödpersoner. Och det stämde.

Hur tycker du nu att det är att arbeta på en förskola på Dibber?

Det är spännande! Jag möts av utmaningar varje dag inom många olika områden. Att arbeta som rektor innebär en stor variation – ingen dag är den andra lik.

Varför tycker du att man ska välja en Dibber förskola för sitt barn?

För att för oss är varje barn det viktigaste vi har. Vi ser varje barn och hens behov och intressen och hjälper barnet att växa – både enskilt och i samspel med andra barn och vuxna. Vi är genuint intresserade av vad varje barn tycker och tänker och möter alla utifrån sina förutsättningar. Sen har vi också väldigt roligt tillsammans och mina pedagoger är kompetenta och erbjuder inte bara fantastisk undervisning utan även på glädje och skratt.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur barnens perspektiv?

Trygghet. Att det finns pedagoger på plats som tydligt visar att barnet är viktigt för dem. Att det finns en famn att komma till oavsett vad jag tidigare har gjort eller sagt. Ett tillåtande och förlåtande klimat där varje barns röst blir hörd och respekterad – det gör att barnen blir trygga.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur vårdnadshavares perspektiv?

Öppen, rak och tydlig kommunikation. Men även här är trygghet otroligt viktigt. Om inte våra vårdnadshavare är trygga hos oss så kommer det att speglas av på barnen. Vid introduktioner jobbar vi mycket med att det är minst lika viktigt att vårdnadshavare känner att de blir sedda och hörda – för att känna sig trygga med att lämna det allra finaste de har hos oss.