Intervju med rektor på Runborg Dibber

Lär känna Karin Oldfield som är rektor på Runborg i Täby!

Någonting personligt: Två vuxna barn

Har arbetat tidigare: Som rektor på Karlbersskolan i Vallentuna och Råsunda skola i Solna. Lärare på mellanstadiet i Upplands Väsby.

Har ni något projekt eller någonting aktuellt som händer just nu på din skola? Vi är mycket duktiga på rörelse och har rörelsepass ute och inne varje dag. Detta främjar inlärning och självkänsla.

Berätta om vad du är extra stolt över på din skola: En familjär skola där vi alla känner varandra, personal och elever. Vi tar inte in vikarier utan delar upp eleverna i de olika klasserna om en lärare skulle vara sjuk, vilket de sällan är. 

Varför tycker du att man ska välja din skola för sitt barn? Liten familjär skola där eleven får en lugn start på sin skolgång och där vi kan individanpassa mycket med anledning av att personalen är nära eleverna, gäller även mig som rektor. 

Vad tror du är viktigt med en skola ur elevernas perspektiv? Att eleven blir uppmärksammad för den hen är och att personalen, lärare och fritidspersonal har möjlighet att stödja eleven där hen är.

Vad tror du är viktigt med en skola ur vårdnadshavares perspektiv? Ett gott samarbete med skolpersonalen är det bästa för eleven, det har jag lärt mig under alla år som lärare och rektor.

Vad drömmer du om, vilken vision har du, när det gäller din skola specifikt och/eller skola i Sverige i stort? Att vi ställer krav efter elevens förmåga och behov i större utsträckning och inte efter ålder. Att eleverna ska sitta ner mindre och röra sig mer eftersom det främjar kunskapsinhämtning och glädje.