Skolval till 2022 Helsingborgs kommun

Dags att välja skola i Helsingborg

Har du barn som ska börja eller byta skola till hösten? Här har vi samlat information till dig som ska söka en grundskola till ditt barn i Helsingborg kommun.

Ansökningsperiod 2021-2022

Mellan den 1 december-31 januari kan du som bor i Helsingborgs kommun välja skola. Du gör ditt val enkelt på webben.

Så ansöker du till grundskola i Helsingborgs kommun

Skolvalet

Skolplikt gäller (sedan 1 januari 2018) från det att ditt barn är 6 år gammalt.

Vilken skola passar ditt barn?

När du väljer förskoleklass, som förut hette nollan eller sexårsverksamhet, så väljer du vilken skola ditt barn ska börja i. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola och pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Kontakta gärna den skola som du är intresserad av. Alla våra skolor på Dibber har öppet hus och personliga visningar löpande. Att komma och träffa personalen på skolan samt se dig omkring och ställa frågor är ett bra sätt att samla information inför valet.

Dibbers skolkö + kommunens skolkö

Dibber har en egen skolkö till alla våra skolor, du kan ställa ditt barn i kö hos oss året om. Under skolvalet krävs dock ofta att du även ställer dig i kommunens kö. Kontakta gärna rektor på den skola som du är intresserad av för mer information samt hjälp ansöka.

3 viktiga val

I Helsingborgs kommun är det viktigt att du väljer 3 skolor (första-, andra- och tredjehandsval). Den skola du helst vill att ditt barn ska gå i ska du ange som förstahandsval. Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det är också viktigt att du väljer tre skolor, ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval. 

Observera att om du inte gör ett skolval så kommer ditt/dina barn att placeras på en kommunal skola som har ledig plats.

Boka Öppet hus / visning på Dibbers skolor i Helsingborg

Följ länkarna för att komma till respektive skolas hemsida. Kontakta skolans rektor eller köansvarige för att boka en visning eller Öppet hus. Välkommen till Dibbers skolor!

Webbsida för ansökan

Gå in via länken nedan och följ instruktionerna för att göra ansökan på kommunens webbsida. Du behöver ha ett bank-id för att kunna logga in och ansöka (information om det nedan).

Den ena vårdnadshavaren gör ansökan och den andra godkänner eller avböjer den.

Skärmavbild från Helsingborgs kommuns hemsida för skolansökan

Bank-id

För att få ett Bank-id så ska du ha ett svenskt personnummer och vara kund i en bank som ger ut bank-id. Åldersgränser bestämmer bankerna men vanligast är 13 eller 18 år som yngre gräns. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Du skaffar BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika banker. Logga in i din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.

Länkar till information från några banker

När skolvalsperioden är slut

Efter den 31 januari stänger skolvalet och platserna fördelas. I mars får du besked från kommunen om vilken skola ditt barn har fått plats på.

Mer information och FAQ på Helsingborgs kommuns hemsida.

Dibbers skolor i Helsingborg

Relaterat