Skolval till 2022 Malmö kommun

Dags att välja skola i Malmö

Har du barn som ska börja eller byta skola till hösten? Här har vi samlat information till dig som ska söka en grundskola till ditt barn i Malmö kommun.

Dibbers skola i Malmö

Ansökningsperiod 2022 i Malmö kommun

Nytt för i år är att du kan söka till friskolor i kommunens egna system. Dock kan du som vanligt forsätta att ansöka via vårt egna system om du skulle vilja det. I vårt egna kösystem kan du ansöka året om.

Enligt Malmö kommuns hemsida så är ansökningsperiod inför hösten mellan den 12 januari–2 februari 2022. Länk till e-tjänsten för ansökan publiceras först den 12 januari.

Så ansöker du till grundskola i Malmö kommun

Skolvalet

Skolplikt gäller (sedan 1 januari 2018) från det att ditt barn är 6 år gammalt.

När du väljer förskoleklass, som förut hette nollan eller sexårsverksamhet, så väljer du vilken skola ditt barn ska börja i. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola och pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

I Malmö kommun ska du ansöka till minst en och max sju kommunala grundskolor i e-tjänsten.

Dibbers skolkö

Dibber har en egen skolkö till alla våra skolor, du kan ställa ditt barn i kö hos oss året om. Under skolvalet krävs dock ofta att du även ställer dig i kommunens kö. Kontakta gärna rektor på den skola som du är intresserad av för mer information samt hjälp ansöka.

Kommunens skolkö

I e-tjänsten som öppnar (12 januari) anger du vilken skola du önskar i första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde hand. Du han ändra dina val under hela ansökningsperiden.

Om barnet har fler vårdnadshavare så måste samtliga skriva under innan du skickar in ansökan.

I Malmö kommun går det inte att förutse eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den kommunala skola som du som vårdnadshavare har sökt till. Om du får en plats beror på hur många som söker till din valda skola och var du bor i förhållande till skolan. Man försöker man tillgodose vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt och om det finns fler sökande än platser på en skola så fördelas platserna enligt denna turordning:

  • Barn med skyddade personuppgifter
  • Syskonförtur
  • Relativ närhet
  • Önskemål om tidigare skolstart
  • Elever som inte är boende i Malmö stad

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Webbsida för ansökan

Den 12 januari, när skolvalsperioden öppnar i Malmö kommun, så kan du gå in via denna länk och följa instruktionerna för att göra ansökan på kommunens webbsida. Du loggar in med bank-id (information om det nedan).

Du kan när som helst ansöka i Dibbers egna kösystem. Kicka på knappen nedan för att komma till ansökan.

Bank-id

För att få ett Bank-id så ska du ha ett svenskt personnummer och vara kund i en bank som ger ut bank-id. Åldersgränser bestämmer bankerna men vanligast är 13 eller 18 år som yngre gräns. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Du skaffar BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika banker. Logga in i din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.

Länkar till information från några banker

Boka Öppet hus / visning på Dibbers skola i Malmö

Öppet hus

Kontakta gärna Hindby skola Dibber! Vi har har öppet hus och personliga visningar löpande. Att komma och träffa personalen på skolan samt se dig omkring och ställa frågor är ett bra sätt att samla information inför valet.

Följ länk för att komma till Hindby skolas hemsida. Kontakta skolans rektor för att boka en visning eller Öppet hus. Välkommen!

När skolvalsperioden är slut

Eftersom det är nytt för i år att man kan ansöka till fristående skolor via kommunens system så är inte alla detaljer om hur det kommer gå till publicerade än.

Detta vet vi:

  • Du kan ansöka till Dibbers kö direkt
  • Du ska även kunna ansöka via kommunens system när de öppnar den 12 januari

Kontakta rektor på Hindby skola för detaljer om kö och om ditt barn har plats inför hösten. Du finner hennes kontaktuppgifter här: Hindby skola Dibber

I Malmö kommun gäller följande: När skolvalsperioden är slut påbörjas arbetet med att placera enligt de val som vårdnadshavarna gjort. I april kan du se i e-tjänsten vilken skola ditt barn fått plats på. Beslutet skickas även ut via brev eller e-post. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev samt blanketter för att ansöka om fritidshem och modersmålsundervisning. Du behöver inte tacka ja till platsen om du vill behålla din skolplacering.

Relaterade artiklar