Söka förskola i Malmö kommun

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till en förskoleplats åt sitt barn från ett års ålder. Men för att vara garanterad en plats är det viktigt att vara ute i tid – som minst fyra månader innan planerat startdatum. I övrigt har landets kommuner däremot inte riktigt samma regelverk och ansökningsprocess. Här går vi igenom hur du ansöker om förskoleplacering i Malmö kommun.

Ansök om förskoleplats i Malmö – steg-för-steg

I Malmö kan du ansöka om förskoleplats från och med ditt barns födelsedatum. Så här går det till:

  1. Hitta rätt verksamhet för ditt barn: Det första steget för dig som vårdnadshavare är att bedöma vilken eller vilka förskolor du bedömer är bäst för ditt barn och er familjesituation. Bestäm också när ni behöver platsen. Om ditt startdatum är flexibelt kan du i Malmö ansöka om ett tidsintervall på mellan 1–60 dagar då barnet kan börja i förskolan. Det här ger också förskolorna bättre möjligheter att planera intagningen av nya barn.
  2. Ansök hos kommunen eller förskolan: För att ansöka om plats i en kommunal verksamhet använder du enklast Malmö kommuns e-tjänst för ändamålet. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan. Du kan önska plats på upp till fem kommunala förskolor. E-tjänsten kan bara användas för att ansöka till kommunala förskolor, så om du vill söka till en fristående förskola behöver du ta kontakt med den förskolan direkt.
  3. Svara på erbjudande om plats: När du fått ett erbjudande en plats är det viktigt att du tackar ja eller nej till platsen senast på det datum som anges i erbjudandet.
  4. Lämna inkomstuppgifter: Din och eventuell annan vårdnadshavares bruttoinkomst avgör om ni kommer att betala maxtaxa eller ett lägre belopp för barnomsorgen. För att få rätt månadsavgift behöver du/ni göra en inkomstanmälan via Malmö kommuns e-tjänst.  
  5. Planera för inskolning: Ditt barns första tid i förskolan är en inskolningsperiod, vilket innebär att barnet får möjlighet att utforska den nya miljön i sin egen takt. En vårdnadshavare deltar till viss till och måste vara tillgänglig i samband med inskolningen.

Regler för förskoleplacering i Malmö

För att Malmö kommuns platsgaranti ska gälla måste din ansökan komma in minst fyra månader innan önskat startdatum, men du kan ansöka redan efter barnets födsel. Prioriteringarna vid placering i förskola utgår – i Malmö liksom i andra kommuner – till stor del från skollagen. Prioriteringsordningen är:

  1. Barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Barn som redan har ett äldre syskon i samma verksamhet (syskonförtur)
  3. Barn som bor nära en verksamhet prioriteras framför barn som bor längre bort (närhetsprincipen). Kommunen tar dock så långt det är möjligt hänsyn till vårdnadshavarens önskemål.
  4. Barn som vill byta förskola. Vid byte mellan två kommunala förskolor prioriteras byten endast inför augusti/september.

Vad händer vid arbetslöshet eller föräldraledighet?

Normalt sett avgörs barnets tid i förskolan av vårdnadshavarnas studie- eller arbetstider, men även barn till föräldralediga har möjlighet att vara i förskola under ett visst antal timmar per vecka. I Malmö kommun gäller 30 timmar/vecka under de första två månaderna efter det nya barnets födsel och därefter 15 timmar per vecka.

Från tre års ålder har barn till föräldralediga också rätt till allmän och avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka under grundskolans terminstid.

Om du som vårdnadshavare är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara i förskolan 30 timmar per vecka.

Dibbers förskolor i Malmö

Om du ännu inte bestämt dig för vilken eller vilka förskolor i Malmö som passar bäst för er är du välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Läs mer på de individuella förskolornas sidor, där du också hittar kontaktuppgifter om du vill veta mer.